Publications & Works

Articles Published in Other Journals

COVID-19 Salgını Sürecinde Yüksek Lisans Öğrencilerinin Gözünden Uzaktan Eğitim

Journal of Awareness, vol.6, no.4, pp.247-267, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Bir büyük veri görselleştirme uygulaması olarak konut tercih infografikleri

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.23, no.1, pp.36-52, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Büyük Veri Görselleştirme: Emlak Sektörüne İlişkin Bir Uygulama

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiDergisi (Online), pp.38-57, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Konusundaki Farkındalığın Belirlenmesine Yönelik Akademisyenler Üzerine Bir Araştırma

Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Dergisi, pp.37-46, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Türkiye’de En Çok Okunan Çocuk Kitaplarının Yeterlilik Analizi

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.21, pp.1477-1490, 2017 (Other Refereed National Journals)

Research On The Subject Of Violence Against Women A Bibliometric Analysis Since 2000

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.38, pp.325-347, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Determining Parameter Support Vector Boundaries in Generalized Maximum Entropy An Alternative Approach

Istanbul University Journal of the School of Business, vol.45, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çocuklara Verilen İsimler Üzerinden Türkiye deki Sosyo Kültürel Değişimin Analizi

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.20, pp.909-925, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Researches On The Subject Of “Violence Against Women”: A Bibliometric Analysis Since 2000

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.38, pp.311-333, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Reflections on the Position of Turkey in the Iraq War A Comparative Analysis of Pre War and Post

Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, vol.1, pp.51-60, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğrencilerin Tez Çalışmalarına İlişkin Eğilimlerinin Belirlenmesinde Konjoint Analizi

Finans, Politik & Ekonomik Yorumlar, 2010 (Other Refereed National Journals)

Veri Zarflama Analizi nde Girdi ve Çıktıların Belirlenmesindeki Kararsızlık Problemi İçin Temel Bileşenler Analizi ne Dayalı Bir Çözüm Önerisi

Istanbul University Journal Of The School Of Businesss Administration, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Veri Zarflama Analizi Sürecinde Temel Bileşenler Analizinin Ayırım Gücünü Arttırıcı Etkisi

Istanbul University Journal Of The School Of Businesss Administration, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

İstanbul da Kapkaç Sorunu ve Toplum Üzerindeki Etkileri

Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 2007 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

COVID-19 Salgını Döneminde Yüksek Lisans Öğrencilerinin Gözünden Uzaktan Eğitim

21. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Turkey, 08 September 2021 Sustainable Development

Büyük Veri İndirgeme Tekniklerinin Ağ Analizi

20. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik (EYİ) Sempozyumu, Ankara, Turkey, 12 - 14 February 2020

Büyük Veri Konusundaki Akademik Yayınların Bibliyometrik Analizi

19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu 2018, Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2018

YÜZ YÜZE İLETİŞİM İHTİYACINA MERHEM OLARAK TİYATRO

ICoSReSSE 2017, Antalya, Turkey, 13 - 15 October 2017

Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Bilinci: Akademisyenler Üzerine Ampirik Bir Çalışma

18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu 2017, 5 - 07 October 2017 Sustainable Development

Türkiye’de Çocuklara İsim Verme Geleneğine Dair Öngörüler

”. International Conference On Humanities and Cultural Studies (ICHAC), PRAG, Czech Republic, 6 - 10 October 2016

An Analysis On The Childrens Given Names In Turkey Since 2000

International Conference Of Strategic Research in Social Science and Education (ICoSReSSE), 14 - 16 October 2016

Merchant Secure E Commerce 4D Security

3rd International Symposium on Innovative Technologies in Engineerıng and Science, 3 - 05 June 2015

Researches On Violence Against Women A Bibliometric Analysis 2000 And Beyond

16th International Conference On Econometrics, Operation Research And Statistics, 7 - 12 May 2015 Sustainable Development

Kadina Yönelik Şiddet Araştirmalari: 2000 ve Sonrasi İçin Bibliyometrik Bir Analiz

16th International Symposium On Econometrics, Operations Research and Statistics, 7 - 12 May 2015

Türkiye İçin 4 B Güvenli E Ticaret Modeli

Özcan, M., Yıldırım İ.E., Türkiye İçin 4-B Güvenli E-Ticaret Modeli, Turkey, 6 - 09 November 2014

EYİ Sempozyumu’nun Bibliyometrik Analizi

15th International Symposium On Econometrics, Operations Research and Statistics, 22 - 24 May 2014

İstatistiksel Araştırma Metodolojisi

16. Ulusal Pazarlama Kongresi, Turkey, 22 - 25 November 2011

İş İlanlarında İstatistik ve Ekonometri

12th International Conference On Econometrics, Operation Research and Statistics, 26 - 28 May 2011

Functional Principal Component Analysis A Case Study On Energy Sector In Turkey

Functional Principal Component Analysis: A Case Study On Energy Sector In Turkey, 19 June - 23 August 2008

Structural Equation Model In Determination Of The Effect Of The School Atmosphere To The Violence Tendency At The School Age Children

International Conference on Multivariate Statistical Modelling & High Dimensional Data Mining, 19 - 23 June 2008 Sustainable Development

Avrupa Birliği ne Bakış Açıları Yönünden Gizli Sınıflar

IV. İstatistik Günleri Sempozyumu, Turkey, 20 - 21 May 2004

Kategorik Verilerde Gizli Değişken Analizi ve Irak Savaşı Üzerine Bir Uygulama

VI. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Turkey, 29 - 30 May 2003

Portföy Seçim Modelinde Elton Gruber Yöntemi

IV. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Turkey, 14 - 16 May 1999

Books & Book Chapters