Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Günümüzde karamizahın kullanılış biçimi olarak capsler

Somut Olmayan Kültürel Miras ve Mizah, 6 - 08 Ekim 2016

Sanal cemaatlerde emoji kullanma

1. Uluslararası bilimsel araştırmalar konferansı, 19 - 22 Haziran 2016

KADINA ŞİDDETİN TEMSİLİ FEMİNİZM VE MOR ÇATI ÖRNEĞİ

2. ULUSLARARASI FARKLI ŞİDDET BOYUTLARI VE TOPLUMSAL ALGI KONGRESİ, 3 - 04 Eylül 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

İnternet, Kamusal Alanlar ve Siyasal İletişim: Dağılma ve Müzakere

Yeni Medya Kuramları, Filiz Aydoğan Bochele, Editör, Der Yayınevi, İstanbul, ss.174-192, 2017