Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İKİRCİKLİ HAYATLAR VE DRAMATÜRJİK TEORİ BAĞLAMINDA LUCİFER DİZİSİ İNCELEMESİ

7 th International Communication Days Symposium, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Ekim 2020

Günümüzde karamizahın kullanılış biçimi olarak capsler

Somut Olmayan Kültürel Miras ve Mizah, 6 - 08 Ekim 2016

Sanal cemaatlerde emoji kullanma

1. Uluslararası bilimsel araştırmalar konferansı, 19 - 22 Haziran 2016

KADINA ŞİDDETİN TEMSİLİ FEMİNİZM VE MOR ÇATI ÖRNEĞİ

2. ULUSLARARASI FARKLI ŞİDDET BOYUTLARI VE TOPLUMSAL ALGI KONGRESİ, 3 - 04 Eylül 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

SOSYAL MEDYADA MİLLİYETÇİLİĞİN YENİDEN ÜRETİMİ; COVİD 19 VE ÇİN’İN ÖTEKİLEŞTİRİLMESİ

Sosyal Medya Sosyolojisi, Özdemir Şebnem, Türk Gül Dilek, Editör, Nobel Yayın, Ankara, ss.37-71, 2021

Stereotiplerin Algılanması

Public Opinion- Kamuoyu, Doğuş Orhun Yılmaz, Editör, Kabalci Yayınevi, İstanbul, ss.154-174, 2020

Şiddetin Pornografisi: Sevgi Kuramı Bağlamında “Sen Anlat Karadeniz” Dizisi İncelemesi

Görsel İmgelerin Bilinçaltı, F. Neşe Kaplan, Ali Barış Kaplan, Editör, Urzeni Yayınevi, İstanbul, ss.67-87, 2020

Dramaturjik Teori Bağlamında Siberstalker:You Dizisi Örneği

sinema, kültür ve iletişim okumaları, Kaplan, Ali Barış, Editör, parşömen yayıncılık, İstanbul, ss.345-365, 2019

İnternet, Kamusal Alanlar ve Siyasal İletişim: Dağılma ve Müzakere

Yeni Medya Kuramları, Filiz Aydoğan Bochele, Editör, Der Yayınevi, İstanbul, ss.174-192, 2017