Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Deriving Authenticity: Origination of Consumer Experience Expectations in Radical Innovative Products

4D Conference Designing Development Developing Design, Kaunas, Lithuania, 28 - 30 September 2017, pp.350-359

Türkiye de Endüstriyel Tasarım Eğitiminin Kökenleri Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu

Anadolu Uluslararası Sanat Eğitimi Sempozyumu - ”Sanat Eğitiminde Dönüşümler”, 14 - 16 May 2014

Tasarım Bölümlerinde Üniversite Sanayi İşbirliği Protokolleri

Endüstride, Tasarımda, Eğitimde 40 Yıl Sempozyum Bildiri Kitabı, Turkey, 7 - 09 December 2011, pp.299-308