Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Vergiye İlişkin Tebligat İşleminin Adil Yargılanma İlkeleri Bağlamında Değerlendirilmesi

Mali Hukuk Dergisi, vol.14, pp.2605-2636, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Fikri Mülkiyet Haklarında Vergilendirme İşlemleri

Mali Hukuk Dergisi, vol.13, pp.1339-1360, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kira Sertifikalarının ve Varlık Kiralama Şirketlerinin Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Bakımından Değerlendirilmesi

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, pp.43-74, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Üzerine Bir İnceleme

Legal Mali Hukuk dergisi, vol.11, pp.29-48, 2015 (Other Refereed National Journals)

Kurumlar Vergisi Bakımından Yabancı Ulaştırma Kurumlarında Vergilendirme Sorunları

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.37, pp.71-93, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kaldıraçlı İşlemler ve Vergilendirilmesi

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.11, pp.23-41, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Girişim Sermayesi Yatırım Fon ve Ortaklıklarının Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Bakımından Vergilendirilmesi

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.37, pp.57-82, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bireysel Emeklilik Sisteminin Vergi Uygulamaları Bakımından Değerlendirilmesi

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.36, pp.93-114, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kurumlar Vergisi Kanunu Açısından Sermaye Şirketlerinde Tam Bölünme

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.36, pp.71-91, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Vergi Cennetleri ve Kurumlar Vergisi Kanunu Açısından Değerlendirilmesi

Vergi Sorunları Dergisi, 2009 (Other Refereed National Journals)

Araştırma-Geliştirme Harcamalarının Kurumlar Vergisi Uygulamaları Bakımından Giderleştirilmesi

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.26, pp.463-481, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Taşınmaz ve İştirak Hissesi Satış Kazancı İstisnası

Vergi Sorunları Dergisi, 2008 (Other Refereed National Journals)

Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmelerinden Sağlanan Gelirlerin Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 Kapsamında Vergilendirilmesi

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.25, pp.363-383, 2008 (Other Refereed National Journals)

Emisyon Primi İstisnası

Legal Mali Hukuk Dergisi, pp.1711-1718, 2006 (Other Refereed National Journals)

Garanti Gider Karşılıkları

Vergi Sorunları Dergisi, 2002 (Other Refereed National Journals)

Türk Vergi Sisteminde Yenileme Fonu Uygulaması

Vergi Sorunları Dergisi, pp.137-144, 2001 (Other Refereed National Journals)

Örtülü Kazanç Dağıtımı ve Şirket Ortak İlişkileri Açısından Örtülü Kazanç Dağıtımına Bakış

Marmara Üniversitesi Maliye Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayını, 2000 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Anahatları ile Sermaye Piyasasında Vergilendirme

Active Dergisi, 2000 (Other Refereed National Journals)

Repo Kazançları ve Vergilendirme Sorunları

Vergi Dünyası, 1999 (Other Refereed National Journals)

Vergilendirmenin Ertelenmesi Yöntemi Olarak Finansman Fonu Uygulaması

Vergi Sorunları Dergisi, 1998 (Other Refereed National Journals)

Türk Vergi Sisteminde Vergi Alacağı Müessesesi

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.14, 1998 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Vergi İncelemesi Bağlamında Mükellef Hakları

4. Trakya Denetim Sempozyumu, 20 November 2019

Vergi İncelemesi ve Uygulamada Karşılaşılan Başlıca Sorunlar

3. Uluslararası Trakya Muhasebe Finansmanı ve Denetim Sempozyumu (3rd International Accounting, Finance and Auditing Symposium), Edirne, Turkey, 1 - 04 October 2018

İktisadi İşletme Kavramı ve İktisadi İşletmelerin Vergilendirilmesinde Sorunlar

Vergi Hukuku Platformu 5.Ulusal Kongresi: Kurumlar Vergisinin Güncel Sorunları, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Vergi Hukuku Platformu (VEHUP), İstanbul, Turkey, 02 May 2018

Vergi Denetiminde Yeni Bir Yöntem: İzaha Davet

2. Uluslararası Trakya Denetim Sempozyumu (2nd International Accounting Finance and Auditing Symposium), Edirne, Turkey, 18 - 20 October 2017

Tax Incentives Provided to Foundations as a Non-Gorvernmental Organization in Turkey

ICOPEC 2017 : 8th International Conference of Political Economy Conference, Belgrade, Serbia And Montenegro, 28 - 30 June 2017

Değerlemede Özellik Arz Eden Hususlar

1.Trakya Muhasebe ve Denetim Sempozyumu, Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Edirne, Turkey, 6 - 07 May 2016

Türkiye’de Yerel Vergileme: Denetim ve Tahsilata İlişkin Yasal Düzenlemeler

Türkiye’de Yerel Vergileme Sorunları Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Yüksek Ticaret ve Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mezunları Derneği, İstanbul, Turkey, 13 May 2015, pp.51-71

Mali Açıdan Kıdem Tazminatı

2. Kıdem Tazminatı Çalıştayı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ankara, Turkey, 16 March 2015

Books & Book Chapters

Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi

in: Sermaye Piyasası ve Borsa Temel Bilgiler Kılavuzu, , Editor, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, İstanbul, pp.174-192, 2011

Katma Değer Vergisinde Sorumluluk

On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2009