Kurumlar Vergisi Açısından İktisadi Kamu Kuruluşları ve Vergilendirme Sorunları


AYDIN E.

34. Uluslararası Maliye Sempozyumu, 24 - 27 Nisan 2019