Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2010 - 2014
  Doktora

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Türkiye

 • 2000 - 2002
  Yüksek Lisans

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tasavvuf (Yl) (Tezli), Türkiye

 • 1995 - 2000
  Lisans

  Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2014
  Doktora

  İbn Arabî'nin Hal'u'n-Na'leyn Şerhi: Tahkik ve değerlendirme

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • 2002
  Yüksek Lisans

  Letaifu`l-İ`lam Fi İşareti Ehli`l-İlham adlı tasavvuf terimleri sözlüğü ve mütercimi mechul tercümesi

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tasavvuf (Yl) (Tezli)