Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Demografik Faktörlerin Vergi Ahlakı Üzerindeki Etkisi:Istanbul Ili Örnegi.

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, cilt.52, sa.606, ss.55-73, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dıs Borçlanmanın Ekonomik Büyüme ve Kalkınma Üzerindeki Etkisi ve Türkiye’nin 1983–1995/96 Dönemindeki Dıs Borçlarının Genel Bir Degerlendirilmesi

M.Ü IKTISADIVE IDARI BILIMLER FAKÜLTESI DERGISI, cilt.14, ss.131-148, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Optimal Tüketim Vergisi

M.Ü iKTISADI VE IDARI BILIMLER FAKÜLTESIDERGISI, cilt.12, ss.134-150, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Vergi Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin Vergi Bilincine Etkisi:Karşılaştırmalı Bir Analiz

10th International Conference of Political Economy ICOPEC , İstanbul, Türkiye, 25 - 28 Haziran 2019, ss.4-22

Kitap & Kitap Bölümleri

Türkiye

Osmanlı Maliyesi Hakkında Ingiliz Raporları (1861-1892), Varcan, Nezih, Editör, Maliye Bak., APKKB Yayını, ss.150-172, 2010