Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1994 - 2003 Doktora

  Marmara Üniversitesi, Türkiye

 • 1991 - 1994 Yüksek Lisans

  Marmara Üniversitesi, Türkiye

 • 1985 - 1989 Lisans

  Marmara Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2003 Doktora

  Özel Tüketim Vergisi ve Ekonomik Etkileri: AB Ülkelerindeki Uygulama ve Türkiye Örneği

  Marmara Üniversitesi

 • 1994 Yüksek Lisans

  Ticari Kazancın İşletme Hesabı Esasına Göre Tespiti: Bu Tespit Çerçevesinde Katma Değer Vergisi Uygulaması

  Marmara Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce