Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Şiî Hadîs Tarihi Adlı Eser Üzerine

HADITH, no.4, pp.281-301, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Nevevî’nin Hadis Usûlü Düşüncesi

İslam İlim Geleneğinde Nevevî, İstanbul, Turkey, 26 October 2022

Şârihin Ana Metin Seçiminde Kitapların İtibarının Rolü: Nesâî ve İbn Mâce'nin es-Sünen'leri

Hadis Şerhlerini Yeniden Okumak II: Tasavvurdan Yazıma: Şârih ve Tercihleri, İstanbul, Turkey, 11 June 2022

Temel İslam Bilimlerinde TÜBİTAK Proje Hazırlama ve Yürütme Deneyimi

İlahiyat Alanında Proje Hazırlama ve Yürütme Tecrübe Paylaşımı Eğitimi, Sakarya, Turkey, 14 March 2022

Ahl al-ḥadīth Circles of Baṣra in the First Half of the 2nd/8th Century

American Oriental Society, 229th Meeting, Chicago, Chicago, United States Of America, 15 - 18 March 2019

Books & Book Chapters

Nesâî'nin es-Sünen'i Üzerine Yazılmış Şerhler

in: Hadis Şerh Literatürü II, Mustafa Macit Karagözoğlu, Editor, MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ VAKFI YAYINLARI, İstanbul, pp.203-255, 2022

İbn Mâce'nin es-Sünen'i Üzerine Yazılmış Şerhler

in: Hadis Şerh Literatürü II, Mustafa Macit Karagözoğlu, Editor, MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ VAKFI YAYINLARI, İstanbul, pp.257-312, 2022

Nevevî’nin Hadis Usûlü Alanındaki Eserleri ve Literatüre Katkısı

in: İslam İlim Geleneğinde Nevevî, Nail Okuyucu, Editor, İSAM, İstanbul, pp.419-470, 2022

İrşâdü Tullâbi'l-Hakâik

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, İstanbul, 2021

Buhârî’nin el-Câmi’u’s-Sahîh’i Üzerine Yazılmış Şerhler

in: Hadis Şerh Literatürü I, Mustafa Macit Karagözoğlu, Editor, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, pp.169-313, 2020

Tedrîbü’r-Râvî-2

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, İstanbul, 2019

Tedrîbü’r-Râvî-1

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, İstanbul, 2019

Rivayetten Râviye: Cerh-Ta’dîl Hükümleri Nasıl Oluştu?

M.Ü İlahiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, 2019

Süyûtî ve Tedrîbü’r-Râvî Adlı Eseri

in: Tedrîbü’r-Râvî, , Editor, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, İstanbul, pp.11-51, 2019

İsnâdın Satır Araları

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2018

Erken Dönem Şiî Ricâl Keşşî Örneğiİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ VAKFI YAYINLARI, İstanbul, 2015

Kitabü s-Sünen

Beka Yayınları, İstanbul, 2014

Hadis-Sünnet Bibliyografyası

in: Sünnet Sosyolojisi, Mustafa Tekin, Editor, Eskiyeni Yayınları, pp.419-432, 2013

Episodes in the Encyclopedia

Other Publications