Ehl-i Hadis Ders Halkalarının Tespitine Dair Bir Metot Teklifi: II. (VIII.) Asrın İlk Yarısı Basra Örneği / A Proposal for a Methodology of Determining Scholarly Circles of Ahl al Ḥa­dīth: The Case of Basra During the First Half of the 2nd/8th Century


TOPGÜL M. E. , MADEN Ö. F.

İslami Araştırmalar, sa.45, ss.37-68, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2021
  • Doi Numarası: 10.26570/isad.846686
  • Dergi Adı: İslami Araştırmalar
  • Sayfa Sayıları: ss.37-68