Assoc. Prof.

MUHAMMED ENES TOPGÜL


Faculty of Theology

Basic Islamic Sciences

Department of Hadith

Biography

He was born in 1984 in Istanbul/Fatih, Turkey. He completed his high school education in Kartal Anadolu Imam-Hatip high school (2003).  In 2004 he moved to Çanakkale and graduated from the Çanakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Theology (2008). In the same year he began Marmara University for graduate education.  He completed his masters thesis entitled "Inclination Towards Shī‘īsm In Hadīth Rāwīs" (2010). Topgül worked as a researcher in "Center for Islamic Studies" (ISAM) (2012-2013). Then he was appointed as a research assistant at Marmara University Faculty of Theology (2013). He holds a PhD from Marmara University and his doctoral dissertation was entitled "Early Shī‘īte Ilm al-Rijāl (Science of Narration) (The Case of al-Kashshī)" (2015). He spent a year as a visiting scholar in Urbana-Champaign at University of Illinois (2018-2019).

Education Information

2010 - 2015

2010 - 2015

Doctorate

Marmara University, Institute Of Social Sciences, Hadis (Dr), Turkey

2008 - 2010

2008 - 2010

Postgraduate

Marmara University, Faculty Of Theology, Basic Islamic Sciences, Turkey

2004 - 2008

2004 - 2008

Undergraduate

Canakkale Onsekiz Mart University, İlahiyat Fakültesi, Turkey

Dissertations

2015

2015

Doctorate

ERKEN DÖNEM ŞİÎ RİCÂL İLMİ (KEŞŞÎ ÖRNEĞİ)

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hadis (Dr)

2010

2010

Postgraduate

HADİS RÂVİLERİNDE ŞİÎLİK EĞİLİMİ

Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

Research Areas

Theology, Hadith

Academic Titles / Tasks

2020 - Continues

2020 - Continues

Associate Professor

Marmara University, Faculty Of Theology, Basic Islamic Sciences

2013 - 2020

2013 - 2020

Research Assistant

Marmara University, Faculty Of Theology, Basic Islamic Sciences

Articles Published in Other Journals

2020

2020

Tobias Andersson. Early Sunnī Historiography: A Study of the Tārīkh of Khalīfa b. Khayyāṭ. Leiden, Boston: Brill, 2018, 324 sayfa

TOPGÜL M. E.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.59, pp.171-178, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2020

2020

Şiî Hadîs Tarihi Adlı Eser Üzerine

TOPGÜL M. E.

HADITH, no.4, pp.281-301, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

Muhammet Emin Eren. Hadis, Tarih ve Yorum: 73 Fırka Hadisi Üzerine Bir İnceleme. İstanbul: Kuramer, 2017. 427 sayfa

TOPGÜL M. E.

Dîvân Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, no.47, pp.198-204, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

Sünnî-Şiî İkilemine Farklı Bir Bakış: Yeniden İnşa Edilen Hadis Bağlamları

Topgül M. E.

İslâm Araştırmaları Dergisi, no.41, pp.45-83, 2019 (Other Refereed National Journals)

2018

2018

Erken Dönem Hadis Çalışmalarında Şiîlik İthamları -Hadis Tarihi Çerçevesinde Bir İnceleme

Topgül M. E.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.55, pp.52-77, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

2018

2018

Buhari’nin Cerh-Tadil Metodu Adlı Eser Üzerine

Topgül M. E.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.54, pp.154-165, 2018 (Other Refereed National Journals)

2018

2018

Hicri 3. Asrın Başlarında Sünnete Sarılmak: “Saç-Sakalını da Boyardı!”

Topgül M. E.

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.59, pp.87-116, 2018 (Other Refereed National Journals)

2017

2017

Bekir Kuzudişli, Şîa ve Hadis: Başlangıcından Kütüb-i Erbaa’ya Hadis Rivayeti ve İsnad. İstanbul: Klasik, 2017, 596 sayfa

Topgül M. E.

Divan: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, vol.22, no.43, pp.165-170, 2017 (Other Refereed National Journals)

2017

2017

Erken Dönem İslam Tarihinde İlim Merkezleri ve Ulema Hareketliliğinin Tespiti Üzerine Metodolojik Bir Arayış: Nisbeler

Topgül M. E.

Divan: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, vol.22, no.42, pp.1-31, 2017 (Other Refereed National Journals)

2017

2017

WRITINGS AS A FORM OF OPPOSITION: MATHALIB LITERATURE IN THE FIRST THREE CENTURIES AH

Topgül M. E.

ILAHIYAT STUDIES-A JOURNAL ON ISLAMIC AND RELIGIOUS STUDIES, vol.8, pp.233-274, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

2017

2017

Mahmut Demir. Hadis ve İdeoloji: Şiî-Sünnî İhtilâfının Hadis Rivayetine Yansımaları

Topgül M. E.

İslam Araştırmaları Dergisi, no.37, pp.211-220, 2017 (Other Refereed National Journals)

2016

2016

Türkiye de Şia İle İlgili Hadis Çalışmalarının Seyri

Topgül M. E.

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, vol.11, no.21, pp.333-366, 2016 (Other Refereed National Journals)

2016

2016

Halil İbrahim Turhan Ricâl Tenkidinin Doğuşu ve Gelişimi Hicrî İlk İki Asır

TOPGÜL M. E.

Dîvân Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, vol.20, pp.156-161, 2016 (Other Refereed National Journals)

2012

2012

Bir Cerh Sebebi Olarak Teşeyyu Şiilik Eğilimi Kavramına Tarihsel Bir Bakış

TOPGÜL M. E.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, pp.47-76, 2012 (Other Refereed National Journals)

2012

2012

Hadis ve Bilim Adlı Çalışma Üzerine Bazı Notlar

Topgül M. E.

Marife Dini Araştırmalar Dergisi, vol.12, pp.189-203, 2012 (Other Refereed National Journals)

2011

2011

Paradigmadan Paradigmaya Pozitif Bilim Neden Metin Tenkidi Kriteri Olsun

Topgül M. E.

Hadis Tetkikleri Dergisi, vol.9, pp.117-141, 2011 (Other Refereed National Journals)

2011

2011

Ebu Zeyd ed Debusi nin Sünnet Hadis Anlayışı Takvimu l Edille Çerçevesinde Bir İnceleme

TOPGÜL M. E.

İslam Hukuku Araştırmaları, vol.9, pp.75-104, 2011 (Other Refereed National Journals)

2008

2008

Hadislerde Metin ve Muhteva Tahlilinin Tarihi Boyutu Adlı Makale Üzerine

TOPGÜL M. E.

Hadis Tetkikleri Dergisi, vol.6, pp.171-174, 2008 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Ahl al-ḥadīth Circles of Baṣra in the First Half of the 2nd/8th Century

TOPGÜL M. E.

American Oriental Society, 229th Meeting, Chicago, Chicago, United States Of America, 15 - 18 March 2019

Books & Book Chapters

2022

2022

Nevevî’nin Hadis Usûlü Alanındaki Eserleri ve Literatüre Katkısı

TOPGÜL M. E. , OKUYUCU N.

in: İslam İlim Geleneğinde Nevevî, Nail Okuyucu, Editor, İSAM, İstanbul, pp.419-470, 2022

2021

2021

İrşâdü Tullâbi'l-Hakâik

TOPGÜL M. E. , MADEN Ö. F.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, İstanbul, 2021

2020

2020

Buhârî’nin el-Câmi’u’s-Sahîh’i Üzerine Yazılmış Şerhler

ÖZKAN H., KARAGÖZOĞLU M. M. , TOPGÜL M. E.

in: Hadis Şerh Literatürü I, Mustafa Macit Karagözoğlu, Editor, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, pp.169-313, 2020

2019

2019

Tedrîbü’r-Râvî-2

TOPGÜL M. E. , AKCAOĞLU F.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, İstanbul, 2019

2019

2019

Tedrîbü’r-Râvî-1

TOPGÜL M. E.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, İstanbul, 2019

2019

2019

Rivayetten Râviye: Cerh-Ta’dîl Hükümleri Nasıl Oluştu?

Topgül M. E.

M.Ü İlahiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, 2019

2019

2019

Süyûtî ve Tedrîbü’r-Râvî Adlı Eseri

TOPGÜL M. E.

in: Tedrîbü’r-Râvî, , Editor, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, İstanbul, pp.11-51, 2019

2018

2018

İsnâdın Satır Araları

TOPGÜL M. E.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2018

2015

2015

Erken Dönem Şiî Ricâl Keşşî Örneğiİ

TOPGÜL M. E.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ VAKFI YAYINLARI, İstanbul, 2015

2014

2014

Kitabü s-Sünen

TOPGÜL M. E. , AKCAOĞLU F.

Beka Yayınları, İstanbul, 2014

2013

2013

Hadis-Sünnet Bibliyografyası

TOPGÜL M. E.

in: Sünnet Sosyolojisi, Mustafa Tekin, Editor, Eskiyeni Yayınları, pp.419-432, 2013

Episodes in the Encyclopedia

Activities in Scientific Journals

2017 - Continues

2017 - Continues

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Assistant Editor