Doç.Dr.

MUHAMMED ENES TOPGÜL


İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü

Hadis Anabilim Dalı

Biyografi

1984 senesinde İstanbul Fatih'de dünyaya geldi. Orta okul ve lise eğitimini Kartal Anadolu İmam-Hatip Lisesi'nde tamamladı (2003). Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki lisans eğitiminin (2008) ardından Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalında Hadis Râvilerinde Şiîlik Eğilimi adlı teziyle yüksek lisans derecesi aldı (2010). Bir sene süreyle Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi'nde (İSAM) araştırma uzmanı olarak çalıştı (2012-2013). 2013 senesinde Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne araştırma görevlisi olarak atandı. Hadis Anabilim Dalında Erken Dönem Şiî Ricâl İlmi (Keşşî Örneği) adlı teziyle doktorasını tamamladı (2015). Alanı ile ilgili araştırmaları için bir sene süre ile Illinois Üniversitesi'nde bulundu (2018-2019). 

Eğitim Bilgileri

2010 - 2015

2010 - 2015

Doktora

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hadis (Dr), Türkiye

2008 - 2010

2008 - 2010

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2015

2015

Doktora

ERKEN DÖNEM ŞİÎ RİCÂL İLMİ (KEŞŞÎ ÖRNEĞİ)

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hadis (Dr)

2010

2010

Yüksek Lisans

HADİS RÂVİLERİNDE ŞİÎLİK EĞİLİMİ

Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

Araştırma Alanları

İlahiyat , Hadis

Akademik Unvanlar / Görevler

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Tobias Andersson. Early Sunnī Historiography: A Study of the Tārīkh of Khalīfa b. Khayyāṭ. Leiden, Boston: Brill, 2018, 324 sayfa

TOPGÜL M. E.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sa.59, ss.171-178, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

Şiî Hadîs Tarihi Adlı Eser Üzerine

TOPGÜL M. E.

HADITH, sa.4, ss.281-301, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Muhammet Emin Eren. Hadis, Tarih ve Yorum: 73 Fırka Hadisi Üzerine Bir İnceleme. İstanbul: Kuramer, 2017. 427 sayfa

TOPGÜL M. E.

Dîvân Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, sa.47, ss.198-204, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Sünnî-Şiî İkilemine Farklı Bir Bakış: Yeniden İnşa Edilen Hadis Bağlamları

Topgül M. E.

İslâm Araştırmaları Dergisi, sa.41, ss.45-83, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Erken Dönem Hadis Çalışmalarında Şiîlik İthamları -Hadis Tarihi Çerçevesinde Bir İnceleme

Topgül M. E.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.55, ss.52-77, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2018

2018

Buhari’nin Cerh-Tadil Metodu Adlı Eser Üzerine

Topgül M. E.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.54, ss.154-165, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Hicri 3. Asrın Başlarında Sünnete Sarılmak: “Saç-Sakalını da Boyardı!”

Topgül M. E.

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.59, ss.87-116, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Bekir Kuzudişli, Şîa ve Hadis: Başlangıcından Kütüb-i Erbaa’ya Hadis Rivayeti ve İsnad. İstanbul: Klasik, 2017, 596 sayfa

Topgül M. E.

Divan: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, cilt.22, sa.43, ss.165-170, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Erken Dönem İslam Tarihinde İlim Merkezleri ve Ulema Hareketliliğinin Tespiti Üzerine Metodolojik Bir Arayış: Nisbeler

Topgül M. E.

Divan: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, cilt.22, sa.42, ss.1-31, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

WRITINGS AS A FORM OF OPPOSITION: MATHALIB LITERATURE IN THE FIRST THREE CENTURIES AH

Topgül M. E.

ILAHIYAT STUDIES-A JOURNAL ON ISLAMIC AND RELIGIOUS STUDIES, cilt.8, ss.233-274, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2017

2017

Mahmut Demir. Hadis ve İdeoloji: Şiî-Sünnî İhtilâfının Hadis Rivayetine Yansımaları

Topgül M. E.

İslam Araştırmaları Dergisi, sa.37, ss.211-220, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Türkiye de Şia İle İlgili Hadis Çalışmalarının Seyri

Topgül M. E.

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, cilt.11, sa.21, ss.333-366, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Halil İbrahim Turhan Ricâl Tenkidinin Doğuşu ve Gelişimi Hicrî İlk İki Asır

TOPGÜL M. E.

Dîvân Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, cilt.20, ss.156-161, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Bir Cerh Sebebi Olarak Teşeyyu Şiilik Eğilimi Kavramına Tarihsel Bir Bakış

TOPGÜL M. E.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.47-76, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Hadis ve Bilim Adlı Çalışma Üzerine Bazı Notlar

Topgül M. E.

Marife Dini Araştırmalar Dergisi, cilt.12, ss.189-203, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Paradigmadan Paradigmaya Pozitif Bilim Neden Metin Tenkidi Kriteri Olsun

Topgül M. E.

Hadis Tetkikleri Dergisi, cilt.9, ss.117-141, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Ebu Zeyd ed Debusi nin Sünnet Hadis Anlayışı Takvimu l Edille Çerçevesinde Bir İnceleme

TOPGÜL M. E.

İslam Hukuku Araştırmaları, cilt.9, ss.75-104, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2008

2008

Hadislerde Metin ve Muhteva Tahlilinin Tarihi Boyutu Adlı Makale Üzerine

TOPGÜL M. E.

Hadis Tetkikleri Dergisi, cilt.6, ss.171-174, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Ahl al-ḥadīth Circles of Baṣra in the First Half of the 2nd/8th Century

TOPGÜL M. E.

American Oriental Society, 229th Meeting, Chicago, Chicago, Amerika Birleşik Devletleri, 15 - 18 Mart 2019

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Buhârî’nin el-Câmi’u’s-Sahîh’i Üzerine Yazılmış Şerhler

ÖZKAN H., KARAGÖZOĞLU M. M. , TOPGÜL M. E.

Hadis Şerh Literatürü I, Mustafa Macit Karagözoğlu, Editör, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, ss.169-313, 2020

2019

2019

Rivayetten Râviye: Cerh-Ta’dîl Hükümleri Nasıl Oluştu?

Topgül M. E.

M.Ü İlahiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, 2019

2019

2019

Tedrîbü’r-Râvî-1

TOPGÜL M. E.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, İstanbul, 2019

2019

2019

Tedrîbü’r-Râvî-2

TOPGÜL M. E. , AKCAOĞLU F.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, İstanbul, 2019

2019

2019

Süyûtî ve Tedrîbü’r-Râvî Adlı Eseri

TOPGÜL M. E.

Tedrîbü’r-Râvî, , Editör, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, İstanbul, ss.11-51, 2019

2018

2018

İsnâdın Satır Araları

TOPGÜL M. E.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2018

2015

2015

Erken Dönem Şiî Ricâl Keşşî Örneğiİ

TOPGÜL M. E.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ VAKFI YAYINLARI, İstanbul, 2015

2014

2014

Kitabü s-Sünen

TOPGÜL M. E. , AKCAOĞLU F.

Beka Yayınları, İstanbul, 2014

2013

2013

Hadis-Sünnet Bibliyografyası

TOPGÜL M. E.

Sünnet Sosyolojisi, Mustafa Tekin, Editör, Eskiyeni Yayınları, ss.419-432, 2013

Ansiklopedide Bölümler