Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2013 - 2019 Doktora

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Türkiye

 • 2004 - 2008 Yüksek Lisans

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arap Dili Ve Belagatı (Yl) (Tezli), Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2019 Doktora

  EBÛ CA’FER et-TÛSÎ ve FAHREDDİN er-RÂZÎ’NİN TEFSİRLERİ BAĞLAMINDA EBÜ’L-KÂSIM el-BELHÎ’NİN KUR’AN’A YAKLAŞIMI

  Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

 • 2008 Yüksek Lisans

  Arap dili ve belagatın’xxda mübalağa

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arap Dili Ve Belagatı (Yl) (Tezli)