Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Assessment of the periapical health of abutment teeth: A retrospective radiological study

NIGERIAN JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE, cilt.18, sa.4, ss.472-476, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Biyoaktif Endodontik Simanlar

Türkiye Klinikleri Endodonti Özel Sayı, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Treatment of permanent teeth with extensive apical periodontitis 2 case reports

British Journal of Medicine and Medical Research, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Advances and New Approaches in Endodontic Surgery A Review

Indian Journal of Research, cilt.4, ss.61-67, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of the Efficacy of Self-Adjusting File Instrumentation Oval-shaped Root Canals

IOSR Journal of Dental and Medical Sciences, cilt.13, sa.7, ss.78-82, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of the Efficacy of Self Adjusting File Instrument on Oval shaped Root Canals

Journal of Dental and Medical Sciences, cilt.13, ss.78-82, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of the efficacy of self adjusting file instrumention oval shaped root canals

Journal of Dental and Medical Sciences, cilt.13, ss.78-82, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of the radiopacity of a MTA based root canal filling material using digital radiography

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi (MÜSBED), cilt.3, ss.19-25, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Endodontide Kök Hücre Kullanımı

Türk Dişhekimliği Dergisi – The International Magazine of Endodontics, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Endodontide Mtwo Ni Ti döner sisteminin kullanımı

Roots – The International Magazine of Endodontics, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Endodontide Endo Vac İrrigasyon Sisteminin Kullanımı

Roots – The International Magazine of Endodontics, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The use of hypnosis in endodontics

19th. Biennial ESE Congress, 11 - 14 Eylül 2019

Treatment Decisions Referred for Endodontic Retreatment: ARetrospective Study

The 20th Scientific Congress of Asian Pacific Endodontic Confederation, 24 - 27 Nisan 2019

Evaluating Two Dierent Apex Locators on Locating Articial RootPerforations

The 20th Scientific Congress ofAsian Pacific Endodontic Confederation, 24 - 27 Nisan 2019

Treatment of Extraoral Sinus Tract with Endodontic Intervention: A Case Report

The 20th Scientific Congress of Asian Pacific Endodontic Confederation, 24 - 27 Nisan 2019 identifier identifier

Endodontide İrigasyonda Güncel Yaklaşımlar

Gaziantep Dişhekimleri Odası Sürekli Eğitim Programı, Türkiye, 02 Mart 2019

Hipnoz mu? Sedasyon mu? Genel Anestezi mi?

Türk Endodonti Derneği, Bilim Klübü, Türkiye, 22 Ocak 2019

BAŞARISIZ KÖK KANAL TEDAVİSİ Mİ? ŞİMDİ NE YAPACAĞIZ?

İstanbul Dişhekimleri Odası Bilimsel Konuşması, İstanbul, Türkiye, 07 Kasım 2018

BAŞARISIZ KÖK KANAL TEDAVİSİ Mİ? PEKİ ŞİMDİ NE YAPACAĞIZ?

Türk Endodonti Derneği 8. Uluslararası Endodonti Sempozyumu, Türkiye, 10 - 13 Mayıs 2018

Endodontik Mikrobiyolojide Güncel Yaklaşımlar

İstanbul Dişhekimleri Odası Bilimsel Toplantısı, Türkiye, 15 Şubat 2017

DİŞ HEKİMLİĞİNDE HİPNOZ

7. Uluslararası Endodonti Sempozyumu, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017

Endodontic working length measurement: Apex locators versus digital radiography

Oral Diagnosis and Maxillofacial Radiology Society 2nd International Congress 7th Scientific Meeting, Eskişehir, Türkiye, 13 - 15 Nisan 2017

REZORPSİYON TEDAVİSİNDE MTA KULLANIMI OLGU SUNUMU

Türk Endodonti Derneği 13. Uluslararası Kongresi, 26 - 29 Mayıs 2016

Rezorpsiyon Tedavisinde MTA Kullanımı Olgu Sunumu

Türk Endodonti Derneği 13. Uluslararası Kongresi, Kapadokya, Türkiye, 26 - 29 Mayıs 2016

Geniş Apikal Periodontitisli Dişlerin Tedavisi Olgu Sunumu

Türk Endodonti Derneği 13. Uluslararası Kongresi, Kapadokya, Türkiye, 26 - 29 Mayıs 2016

Advances and New Approaches in Endodontic Irrigation

17th Biennial Congress of the European Society of Endodontology, Barselona, İspanya, 16 - 19 Eylül 2015

Advances and New Approaches in Endodontic Irrigation Procedures

BIT’xxs International Congress of Oral Dental Medicine, Haikou, Çin, 13 - 16 Kasım 2014, cilt.4, ss.61-67

Perforasyonların Önemi

İstanbul Dişhekimleri Odası, İstanbul, Türkiye, 10 Aralık 2014

Endodontide İrrigasyon

İstanbul Dişhekimleri Odası, İstanbul, Türkiye, 28 Mayıs 2014

Irrigation in Endodontics

Türk Endodonti Derneği 12. Uluslararası Kongresi, 15 - 17 Mayıs 2014 identifier identifier identifier

Comparison of apical extrusion of NaOCl using four root canal irrigation techniques

16th Biennial Congress of the European Society of Endodontology, LİZBON, Portekiz, 12 - 14 Eylül 2013

Comparison of apical extrusion of NaClO using four root canal irrigation techniques

16th Biennial Congress of the European Society of Endodontology, Lizbon, Portekiz, 12 - 14 Eylül 2013

Radiological assessment of periapical health Comparison of three different index systems

16th Biennial Congress of the European Society of Endodontology, LİZBON, Portekiz, 12 - 14 Eylül 2013

Radiological assessment of periapical health comparison of three different index systems

European Society of Endodontology16th Biennial Congress, Lizbon, Portekiz, 12 - 14 Eylül 2013

Microleakage and bond strength of three glass ionomer restoratives

5th International Congress on Adhesive Dentistry, PHILADELPHIA, Amerika Birleşik Devletleri, 14 - 15 Haziran 2013

Apeks bulucu ve dijital radyografi ile belirlenen endodontik çalışma boyunun doğruluğu Pilot çalışma

Oral Diagnoz ve Maksillofasial Radyoloji Derneği V. Bilimsel Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2013

Apeks Bulucu ve Dijital Radyografi ile Belirlenen Endodontik Çalışma Boyunun Doğruluğu Pilot Çalışma

Oral Diagnoz ve Maksillofasial Radyoloji Derneği V. Bilimsel Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2013

Complications encountered during endodontic therapies and their remedies Case reports

M.Ü. Uluslararası Diş Hekimliği Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 30 Ağustos - 01 Eylül 2012

Comparison of two systems for radiological assessment of periapical health

M.Ü. Uluslararası Diş Hekimliği Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 30 Ağustos - 01 Eylül 2012

Evaluation of radiopacity of root filling materials using digital radiography

M.Ü. Uluslararası Diş Hekimliği Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 30 - 01 Eylül 2012

Endodontik tedavi sırasında karşılaşılabilecek komplikasyonlar ve çözüm yolları olgu sunumu

Marmara Üniversitesi uluslararası diş hekimliği bilimsel kongresi, 30 Ağustos - 01 Eylül 2012

Periapikal sağlığın radyolojik değerlendirmesinde kullanılan iki sistemin karşılaştırılması

Marmara Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 30 Ağustos - 01 Eylül 2012

Kök kanal dolgu materyallerinin radyoopasitesinin dijital radyografi kullanılarak değerlendirilmesi

Marmara Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 30 Ağustos - 01 Eylül 2012

Farklı taşıyıcıların kalsiyum hidroksit patının pH değerine etkileri

Marmara Üniversitesi uluslararası diş hekimliği bilimsel kongresi, 30 Ağustos - 01 Eylül 2012

Surface tension of calcium hydroxide mixed with different vehicles

Türk Endodonti Derneği 11. Uluslararası Kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 - 28 Nisan 2012

Kitap & Kitap Bölümleri

Biyoaktif Endodontik Simanlar

Türkiye Klinikleri Endodonti - Özel Konular”Kök Kanallarının Doldurulması Özel Sayısı”, Prof. Dr. HESNA SAZAK ÖVEÇOĞLU, Editör, Türkiye Klinikleri (Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.), Ankara, ss.33-36, 2019

Endodontide İrigasyon

Endodonti, İlter Uzel, Oğuz Yoldaş, Editör, Akademisyen Kitapevi, ss.79-94, 2019