ÜÇLÜ ANTİBİYOTİK PATININ UZAKLAŞTIRILMASINDA ENDOVAC,CANALBRUSH, ENDOACTİVATOR VE KONVANSİYONEL İRRİGASYONUNKARŞILAŞTIRILMASI


Can G., İRİBOZ E. , TÜRKAYDIN D. , SAZAK ÖVEÇOĞLU H.

7. Uluslararası Endodonti Sempozyumu, 11 - 14 Mayıs 2017