Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2003 - 2008 Doktora

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği, Türkiye

 • 1998 - 2004 Lisans Çift Anadal

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Türkiye

 • 2000 - 2003 Yüksek Lisans

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği, Türkiye

 • 1995 - 2000 Lisans

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2008 Doktora

  Küresel olmayan malzemelerin akışkanlaşma sırasındaki davranışlarının incelenmesi

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği

 • 2003 Yüksek Lisans

  Büyükçekmece su kaynağının ozonlama sonucu bromat oluşturma potansiyelinin araştırılması

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği

Yabancı Diller

 • C1 İleri İngilizce