Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Technical Analysis Of Senior 2011 Freestyle Wrestling Championship On The Changed Wrestling Rules

International Balkan Sport Sciences Congress, Edirne, Türkiye, 3 - 06 Mayıs 2015, ss.1-2

Türkiye Profesyonel Futbol Liglerinde Oynayan Futbolcuların Profesyonellik Algı Düzeylerinin Karşılaştırılması

Internatıonal Balkan Sport Science Symposium, Tetovo, Makedonya, 30 Mayıs - 02 Haziran 2013, ss.1-2

The Effects of Betting on Football Games on Turkısh Professional Players

5.International Scientific Congress, Sofija, Bulgaristan, 23 - 25 Nisan 2010

Kitap & Kitap Bölümleri

Spor Okulunda Yetenek Belirleme

Spor Okulu, Mehmet Zeki Kutlu, Editör, Er Ajans, İzmit, ss.95-104, 2012