Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

  • 2021 - Devam Ediyor Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

    Yardımcı Editör