Dr.Öğr.Üyesi

EFE BATURHAN ORMAN


Fen - Edebiyat Fakültesi

Kimya Bölümü

Fizikokimya Anabilim Dalı

Biyografi

Efe Baturhan Orman; 2006-2017 yılları arasında Marmara Üniversitesi Kimya Bölümü, Fizikokimya ABD'de Araştırma Görevlisi olarak görev yapmıştır. 2017 yılında doktora eğitimini Marmara Üniversitesi FBE'de fizikokimya programında tamamlamıştır. 2019 yılından beri Marmara Üniversitesi'nde Dr. Öğr. Üyesi olarak görev yapmaktadır. İlgi alanları organik moleküllerin elektrokimyasal, elektrokatalitik ve elektrokolorimetrik özelliklerinin; çözelti ve ince film modifiye elektrotlardaki uygulamalarının aydınlatılmasıdır.

Eğitim Bilgileri

2010 - 2017

2010 - 2017

Doktora

Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Türkiye

2005 - 2010

2005 - 2010

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Türkiye

2000 - 2005

2000 - 2005

Lisans

Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2010

2010

Yüksek Lisans

Tiyosemikarbazon ve Semikarbazon Türevlerinin Bazı Metal İyonları ile Kompleksleşmelerinin İncelenmesi

Marmara Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü

Yabancı Diller

C2 Yeterlilik

C2 Yeterlilik

İngilizce

Araştırma Alanları

Elektrokimya, Spektroskopi, Yakıt Pilleri

Akademik Unvanlar / Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Marmara Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü

2006 - 2019

2006 - 2019

Araştırma Görevlisi

Marmara Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü

Yönetimsel Görevler

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Fakülte Spor Koordinatörü

Marmara Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Fizikokimya

Lisans

Lisans

Fizikokimya Laboratuvarı

Lisans

Lisans

Fizikokimya Laboratuvarı I

Lisans

Lisans

General Chemistry

Lisans

Lisans

Research Project

Lisans

Lisans

Fizikokimya Laboratuarı II

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Yeni Piridin Türevi Ftalosiyaninlerin ElektrokimyasalÖzellikleri

ABDURRAHMANOĞLU Ş. , ORMAN E. B. , ÖZKAYA A. R.

30. ULUSAL KİMYA KONGRESİ, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 5 - 08 Kasım 2018, ss.218

2018

2018

Electrochemical Properties of Novel Phthalocyanines

ABDURRAHMANOĞLU Ş. , ORMAN E. B. , ÖZKAYA A. R.

INTERNATIONAL CHEMISTRY BIOLOGY CONFERENCE’18, 11 - 14 Temmuz 2018, ss.180

2016

2016

Electrochemical Properties of Novel Sandwich type Phthalocyanines

ABDURRAHMANOĞLU Ş. , ORMAN E. B. , ÖZKAYA A. R.

Science & Applications of Thin Films Conference & Exhibition, 19 - 23 Eylül 2016

Akademik Dolaşım Faaliyetleri

2012 - 2012

2012 - 2012

Erasmus Programı

Staj

Université de Poitiers, Fransa

Ödüller

Mayıs 2018

Mayıs 2018

Fen Bölümleri Alanında Atıf Ödülü

Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

Temmuz 2015

Temmuz 2015

Fen Bölümleri Alanında Proje Ödülü

Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat FakültesiAtıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 307

h-indeksi (WOS): 9