Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bilişim Okuryazarlığı Bağlamında Siber Şiddetin Meşrulaştırılması

Yeni Symposium Dergisi, cilt.54, ss.25-29, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Sosyal Paylaşım Ağlarının İşbirlikli Öğrenmede Kullanımı: Bir Facebook Uygulaması

ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yeni Medya Kavramı Çerçevesinde Internet Günlükleri - Bloglar ve Gazeteciliğe Yansımaları

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yönetenler Açısından Türkiye’xxdeki Internet Gazeteleri ve Haber PortallarıÜzerine Bir Değerlendirme

ISTANBUL UNIVERSITESI ILETISIM FAKULTESI DERGISI, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Modern Eğitimde Bilgi Yönetimi

4. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, 24 - 26 Kasım 2004

EFFECTS OF FAKE NEWS ABOUT SYRIAN REFUGEES : CASE STUDY WITH KINDERGARTEN TEACHERS

International Trends and Issues in Communication Media Conference, Paris, Fransa, 18 - 20 Temmuz 2018

Justification of cyber-infidelity: adolescent’xxs perception

16th Annual International Conference on Communication and Mass Media, ATİNA, Yunanistan, 14 - 17 Mayıs 2018

Sosyalleşmenin Yeni Yüzü: Sosyal Paylaşım Ağları

2. Yeni İletişim Ortamları ve Etkileşim Uluslararaı Konferansı, 28 - 30 Nisan 2010

Sanal Dünyada Temiz Toplum Yaratma Aracı Olarak SAnsür

Ulusal Basından Sansürün Kaldırılışının 100. Yıl Kongresi, İstanbul, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2008, ss.183-193

Toplumsal ve Ekonomik Etkileri Bağlamında Bilişim Çağının Yeni Tehdidi: Siberterör

2. İstanbul Bilişim Kongresi, İstanbul, Türkiye, 3 - 04 Haziran 2008, ss.31-40

Yeni İletişim Ortamları ve Etkileşime Bilişim Yaklaşımı

Yeni İletişim Ortamları ve Etkileşim Uluslararası Konferansı, 1 - 03 Kasım 2006

Nanotechnology - An Important Actor in Knowledge Economy

2.International Conference on Business, Management and Economics, İzmir, Türkiye, 15 - 18 Haziran 2006, ss.147-155

Real and Virtual Identities Considered

4.International Symposium of Interactive Media Design, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2006, ss.147-153

Okullarda Internet Kullanımı ve Öğrenci Beklentileri

2. Uluslararası Çocuk ve İletişim Konferansı, İstanbul, Türkiye, 4 - 06 Nisan 2005, ss.1095-1103

Internette Çocuklarla İlgili Türkçe Web Sitelerininİçerik Açısından Karşılaştırmalı Analizi

2. Uluslararası Çocuk ve İletişim Konferansı, İstanbul, Türkiye, 4 - 06 Nisan 2005, ss.663-674

İlköğretimde Bilgisayar Oyunlarının Eğitimdeki Yeri ve Bir Oyun Kurgusu Yaklaşımı

2. Uluslararası Çocuk ve İletişim Konferansı, İstanbul, Türkiye, 4 - 06 Nisan 2005, ss.205-216

New Commerce Channels of Cyberculture

3. International Symposium of Interactive Media Design, 5 - 07 Ocak 2005

Kitap & Kitap Bölümleri

Piyasa Dışı Kültürel Üretime Sundukları Katkıda Altyazı Çevirmenlerinin Motivasyonları

Türk Sinemasının 100. Yılına Armağan, Nurşen Mazıcı, Editör, Marmara Üniversitesi Yayınları , İstanbul, ss.97-108, 2015

Sosyal Paylaşım Ağlarının Reklam ve Pazarlama Disiplinleri İçerisinde Kullanımı

Sosyal Medya / Akademi, Ebru Özgen,Tolga Kara, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.174-186, 2012

Bireyselleşen Küre

Küreselleşme Üzerine Notlar, Oğuz Kaymakçı, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.156-180, 2007

Teknolojik Değişim ve Dönüşümlerin Gazetecilik Üzerindeki Etkilerinin Tarihsel Süreçte Değerlendirilmesi

Medyada Olmayanlar Medya Eleştirileri, Can Bilgili, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.45-56, 2006

Masaüstü Yayıncılık

Der Yayınları, İstanbul, 1998