Sosyalleşmenin Yeni Yüzü: Sosyal Paylaşım Ağları


DİLMEN N. E. , ÖĞÜT S.

2. Yeni İletişim Ortamları ve Etkileşim Uluslararaı Konferansı, 28 - 30 Nisan 2010