General Information

Institutional Information: Vocational School Of Justice, Law, Justice
Research Areas: Social Sciences and Humanities

Names in Publications: R. EDA GİRAY

Metrics

Publication

24

Citiation (TrDizin)

2

H-Index (TrDizin)

1

Thesis Advisory

9

Open Access

6

Biography

21.10.1977 tarihinde İstanbul’da doğan Dr. Öğr. Üyesi Eda Giray 2000 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. 2001 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Aynı Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Özel Hukuk Yüksek Lisans Programına başlamıştır. 2003 yılında Anonim Şirketlerde Kendi Hisse Senedini İktisap Etme Yasağı isimli yüksek lisans tezini başarı ile sunarak mezun olmuştur. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Doktora programına başlamış. 2010 yılında Markanın Devri ve Devir Hükmü Doğuran Hukuki İşlemler isimli doktora tezini sunarak Doktor unvanını almıştır. 2011 yılında Marmara Üniversitesi Adalet Meslek Yüksek Okulu bünyesinde Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna atmış olup, halen görevine devam etmektedir.