Biography

21.10.1977 tarihinde İstanbul’da doğan Dr. Öğr. Üyesi Eda Giray 2000 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. 2001 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Aynı Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Özel Hukuk Yüksek Lisans Programına başlamıştır. 2003 yılında Anonim Şirketlerde Kendi Hisse Senedini İktisap Etme Yasağı isimli yüksek lisans tezini başarı ile sunarak mezun olmuştur. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Doktora programına başlamış. 2010 yılında Markanın Devri ve Devir Hükmü Doğuran Hukuki İşlemler isimli doktora tezini sunarak Doktor unvanını almıştır. 2011 yılında Marmara Üniversitesi Adalet Meslek Yüksek Okulu bünyesinde Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna atmış olup, halen görevine devam etmektedir. 

Education Information

Doctorate, Marmara University, Institute of Social Sciences, Hukuk (Yl), Turkey 2003 - 2009
Post Graduate, Marmara University, Faculty of Political Sciences, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü (Fransızca), Turkey 2000 - 2003
Under Graduate, Marmara University, Faculty of Law, Hukuk Pr., Turkey 1995 - 2000

Foreign Languages

English, B1 Intermediate

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Academic Titles / Tasks

Assistant Professor, Marmara University, Vocational School of Justice, Law, 2012 - Continues
Assistant Professor, Marmara University, Faculty of Law, Private Law, 2012 - Continues
Lecturer PhD, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk Bölümü, 2001 - Continues

Advising Theses

GİRAY R. E. , Marka hukukunda karıştırma ihtimali, Post Graduate, H.Sarıgül(Student), 2019
GİRAY R. E. , Limited şirkette oy hakkı ve kullanılması, Post Graduate, B.Sevencan(Student), 2019
GİRAY R. E. , Anonim şirketlerde pay sahibinin bilgi alma hakkı, Post Graduate, B.Birinci(Student), 2019
GİRAY R. E. , TÜRK HUKUKU VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA RENK MARKALARI, Post Graduate, E.KARIMOV(Student), 2019
GİRAY R. E. , Limited şirketin kuruluşu ve kuruluştan doğan sorumluluk, Post Graduate, S.EKER(Student), 2018
GİRAY R. E. , Fikir ve Sanat Eeserleri Kanunu kapsamında çizgi roman, Post Graduate, O.ALİ(Student), 2017
GİRAY R. E. , Fikir ve sanat eserleri kanunu kapsamında çizgi roman, Post Graduate, O.Ali(Student), 2017
GİRAY R. E. , Marka Hukukunda gerçek hak sahipliği, Post Graduate, E.KARA(Student), 2015
GİRAY R. E. , Gerçek kişi tacir, Post Graduate, Ö.KURU(Student), 2015

Books & Book Chapters

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings