Genel Bilgiler

Biyografi

Akademik kariyerine 2006 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde araştırma görevlisi olarak başlamıştır. Yönetim ve Organizasyon doktora eğitimini 2010 yılında Marmara Üniversitesi'nde tamamlayan Eyüp Aygün Tayşir, 2014'te doçent ve 2021'de profesör unvanı almıştır. Halen Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 


Tayşir, 2011-2012 yılları arasında Boston Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmacı ve misafir öğretim üyesi olarak görev almıştır. Bu süreçte Boston Üniversitesi'nde iki yarıyıl yönetim dersleri vermiş ve sivil toplum kuruluşlarının yönetimi konusunda araştırmalar yürütmüştür. 2018-2019 akademik yılında Harvard Üniversitesi Ortadoğu Çalışmaları Merkezi'nde misafir öğretim üyesi olarak görev yapmış ve geç Osmanlı Türkiye'sinde kurulan ilk ticaret ve işletmecilik konulu yüksek öğretim kurumlarından biri olan Hamidiye Ticaret Mekteb-i Âlisi hakkında bir araştırma projesi yürütmüştür.


Tayşir'in ilgilendiği başlıca araştırma alanları, sivil toplum kuruluşlarının yönetimi, sivil toplum tarihi, sivil toplumda gönüllülük, yönetim düşüncesinin ve eğitiminin tarihsel evrimi, sosyal bilim araştırmalarının yöntembilimsel açıdan incelenmesi şeklinde sıralanabilir. Akademik makaleleri Journal of Transnational ManagementMETU Studies in DevelopmentIstanbul University Journal of the School of Business AdministrationAnkara University SBF Journal ve Journal of Administrative Sciences gibi dergilerde yayımlanmıştır. Tayşir aynı zamanda Yönetim Bilimleri Dergisi ile Yönetim ve Organizasyon Araştırmaları Dergisi'nde editörler kurulu üyesidir.


Marmara Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin (STKAM) kuruluş sürecinde görev alan Tayşir, STKAM'ın müdür yardımcılığı ve yönetim kurulu üyeliği görevlerini 2009-2011 yılları arasında üstlenmiştir. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplumsal Projeler Yönetim ve Organizasyonu tezli yüksek lisans programının kurucuları arasında yer alarak, bu programın 2016-2018 yılları arasında bilim dalı başkanlığını yapmıştır.


Prof.Dr. Eyüp Aygün Tayşir, Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi ve Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde lisans (Uluslararası İşletmecilik, Yönetim Düşüncesi Sistem ve Süreçleri, Türk İş Sistemi), yüksek lisans (Araştırma Yöntemleri, Seminer, Müzakere Teknikleri) ve doktora (Sosyal Bilim Felsefesi) dersleri vermektedir. Türkiye'nin Önde Gelen Sivil Toplum Kuruluşlarının Yönetsel ve Örgütsel Analizi (Yener Pazarcık ile ortak) isimli kitabı 2011 yılında Beta, pozitivist bilim paradigması doğrultusunda bilimsel düşünce üretme ve ampirik araştırma tasarlama konularında bir kılavuz niteliği taşıyan, Bu Tez Nasıl Bitecek? Lisansüstü Öğrencileri İçin Araştırma Kılavuzu isimli kitabı 2019 yılında İletişim tarafından yayımlanmıştır.


Akademik çalışmalarının yanı sıra Türkçe edebiyat alanında roman ve hikâye türü eserler veren Prof.Dr. Eyüp Aygün Tayşir'in 4 Hane 1 Teslim isimli ilk romanı, 2016 yılında İletişim Yayınları tarafından yayımlanmıştır. 2017 senesinde Hürriyet gazetesi Tayşir'i geleceğin 10 yazarı arasında anmıştır. Tuhaflıklar Fabrikası isimli ikinci romanı 2018, Sabitâlem Mahallesi isimli öykü kitabı 2020 yılında İletişim Yayınları tarafından yayımlanmıştır.


Tayşir, 2016 yılında Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü'nde Modern Türkiye Tarihi  alanında ikinci doktora eğitimine başlamış olup hâlen bu eğitimine devam etmektedir. 

Kurum Bilgileri

Birim
İşletme Fakültesi
Bölüm
İşletme Bölümü
Ana Bilim Dalı
Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı

İletişim