Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sendikal Nedene Dayanan İşe İade Davalarında Kanun Yolu

Sicil İş Hukuku Dergisi, ss.32-61, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doğum Borçlanması Yapılabilecek Süreler

İş ve Hayat Dergisi, ss.105-136, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dayanışma Aidatı Ödeyerek Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanma

Yargıtay Dergisi, cilt.43, ss.945-986, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Mesleki Anlamda Geçici İş İlişkisinde İşverenlerin İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülükleri

Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi ve Fuarı, 13 - 14 Aralık 2018

Dayanışma Aidatı Ödeyerek Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanma

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Kongresi, 20 - 22 Nisan 2017