Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Rekabet Yasağı Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıklarda Görevli Mahkeme

Sicil İş Hukuku Dergisi, no.45, pp.75-105, 2021 (Other Refereed National Journals)

İşçinin İş Görme Borcunu İfa Etmemesi Sebebiyle İşverenin Haklı Nedenle Fesih Hakkı

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.25, no.2, pp.1211-1235, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sendikal Nedene Dayanan İşe İade Davalarında Kanun Yolu

Sicil İş Hukuku Dergisi, pp.32-61, 2019 (Other Refereed National Journals)

Doğum Borçlanması Yapılabilecek Süreler

İş ve Hayat Dergisi, pp.105-136, 2018 (Other Refereed National Journals)

Dayanışma Aidatı Ödeyerek Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanma

Yargıtay Dergisi, vol.43, pp.945-986, 2017 (Other Refereed National Journals)

Eser Sözleşmesinde Eksik İfa

İstanbul Barosu Dergisi, 2015 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Mesleki Anlamda Geçici İş İlişkisinde İşverenlerin İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülükleri

Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi ve Fuarı, 13 - 14 December 2018

Dayanışma Aidatı Ödeyerek Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanma

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Kongresi, 20 - 22 April 2017