Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1995 - 2001Doktora

  Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

 • 1993 - 1995Yüksek Lisans

  Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü, Türkiye

 • 1988 - 1992Lisans

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2001Doktora

  Bazı sekonder aromatik aminlerin asit sabitlerinin bulunması ve koordinasyon bileşiklerinin oluşum koşullarının incelenmesi

  Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi

 • 1995Yüksek Lisans

  3-3’ Diaminobenzidin’in Cd(II) ve Hg(II) metalleriyle oluşturduğu komplekslerin kararlılık sabitlerinin potansiyometrik yöntemle incelenmesi

  Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü

Yabancı Diller

 • B1 Ortaİngilizce