Genel Bilgiler

Biyografi

1971 yılında Denizli'de doğdu.İl­ko­ku­lu Kırklareli Babaeski de ­ or­ta­oku­lu  ve liseyi ls­tan­bul da  ta­mam­la­dı. 1992 yı­lın­da Yıldız Teknik Üni­ver­si­te­si’n­de Kimya Bölümünde li­sans eği­ti­mi­ni bi­tir­di. 1993-1995 yılları arasında Biofarma İlaç Sanayinde i çalışma hayatı  1995 yılında de Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si Eczacılık  Fa­kül­te­si Temel Eczacılık Bölümü  Analitik Kimya Ana­bi­lim Da­lı’n­da Araş­tır­ma Gö­rev­li­si ola­rak gö­re­ve baş­la­dı. 1995’da yüksek lisansını, 2002te de doktorasını tamamladı. 2002 yılında da Yar­dım­cı Do­çent kad­ro­su­na atan­dı.  29.04.2019 tarihinde Doçentlik unvanını aldı. Halen bu fakültede görev yapmaktadır.

Kurum Bilgileri

Birim
Eczacılık Fakültesi
Bölüm
Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı
Analitik Kimya Anabilim Dalı

İletişim

E-posta
dbilgic@marmara.edu.tr
Web Sayfası
https://avesis.marmara.edu.tr/dbilgic
İş Telefonu
+90 216 414 2965 Dahili: 1164
Posta Adresi
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Başıbüyük Maltepe