Education Information

Education Information

 • 1995 - 2001 Doctorate

  Marmara University, Faculty of Pharmacy, Turkey

 • 1993 - 1995 Postgraduate

  Marmara University, Faculty of Pharmacy, Basic Pharmaceutical Sciences, Turkey

 • 1988 - 1992 Undergraduate

  Yildiz Technical University, Faculty Of Arts & Science, Department Of Chemistry, Turkey

Dissertations

 • 2001 Doctorate

  Bazı sekonder aromatik aminlerin asit sabitlerinin bulunması ve koordinasyon bileşiklerinin oluşum koşullarının incelenmesi

  Marmara Üniversitesi, Faculty of Pharmacy

 • 1995 Postgraduate

  3-3’ Diaminobenzidin’in Cd(II) ve Hg(II) metalleriyle oluşturduğu komplekslerin kararlılık sabitlerinin potansiyometrik yöntemle incelenmesi

  Marmara Üniversitesi, Faculty of Pharmacy, Basic Pharmaceutical Sciences

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English