Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Gertrude L Bell in Osmanlı Coğrafyasındaki Faaliyetleri ve Irak Krallığı nın Kurulmasındaki Rolü

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, ss.117-166, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlı Arap Vilayetleri Arabizm ve Arap Milliyetçiliği

VAKANÜVİS, cilt.1, ss.105-150, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1877 1878 Osmanlı Rus Doksanüç Harbinde Ermeniler

Türkler ve Ermeniler (Tarih Boyunca Türk-Ermeni İlişkileri), ss.1-8, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doğu Karadeniz de Geleneksel Dokumacılık Rize Keten Bezi Feretiko ve Sosyo Ekonomik Etkileri

Türk Kültürü İncelemeleri, ss.23-62, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Veliaht Murat Yeni Osmanlılar İlişkisinde Fikirtepe V Murat Köşkü

Türk Kültürü İncelemeleri, cilt.1, ss.101-142, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

II Meşrutiyet in İlânının Irak taki Yansımaları

Dîvân Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, cilt.13, ss.101-136, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Irak ın Kuzeyinde Katolik ve Protestan Misyonerlik Faaliyetleri 1850 1914

Türklük Araştırmaları Dergisi, ss.445-470, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kerkük ün Sosyal ve Demografik Yapısı

Global Strateji, ss.3-9, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

XIX Yüzyılın İkinci Yarısında Basra Gümrüğü

Türk Kültürü İncelemeleri, ss.115-140, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türk Japon İlişkileri ve Japonya’xxdaki gelişmelerin Osmanlı Basınına Yansımaları Üzerine Bir Değerlendirme

Sultan II. Abdülhamid Döneminde Osmanlı-Japon İlişkileri Paneli(Tokyo Yunus Emre Enstitüsü), Tokyo, Japonya, 24 Ekim 2019

Güney Azerbaycan ve İran’xxdaki Siyasi ve Toplumsal Gelişmelerde Tebrizin Rolü ve Önemi (19.yy-20.yy.ın İlk Çeyreği)

Kafkasyada İslam Medeniyeti II. Uluslararası Sempozyumu, Baku, Azerbaycan, 11 - 12 Eylül 2019

V. Mehmed Reşad’ın Veliahdlığı ve II. Abdülhamid’in Ona Yüklediği Siyasi Anlam

Sultan V. Mehmed Reşad ve Dönemi Uluslararası Sempozyum, İstanbul, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2017, cilt.1, ss.18-39

Tarihten Günümüze Irak

Marmara Üni. Türkiyat Araştırmaları Ens. 2018 Bahar Seminerleri, Türkiye, 16 Mart 2018

”Ortadoğu (Irak-Suriye-İran) Türklüğü ve Osmanlı’xxdan Günümüze Devletle Olan İlişkileri”

Afyonkarahisar I. Türk Tarihi Sempozyumu (19-21 Ekim 2017), İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2017, ss.377-406

V. Mehmet Reşad ın Veliahtlığı Döneminde II. Abdülhamid in Ona Yüklediği Siyasi Kimlik

Sultan V. Mehmed Reşad ve Dönemi Uluslararası Sempozyumu, 2 - 04 Kasım 2017

Osmanlılar Döneminde Ortadoğu (Irak-Suriye) Türklüğü ve Devletle Olan İlişkileri

I.Türk Tarihi Sempozyumu: Türklerde Devlet (Afyonkarahisar), Türkiye, 19 - 21 Ekim 2017

Osmanlı Irak ında Yönetim ve Siyaset XIX ve XX Asırlar

Osmanlı Yönetiminde Arap Coğrafyası: İdari, Siyasi ve Sosyal Yapı Uluslar arası İlmi Toplantı, İstanbul, Türkiye, 4 - 06 Aralık 2015

Bağdat Demiryolu ve Petrol Mücadelesi

Bağdat Demiryolu Uluslar arası Konferansı, İstanbul, Türkiye, 11 - 12 Kasım 2015

Gertrude Bell in Osmanlı Arap Vilayetlerindeki Faaliyetleri

I. Dünya Savaşı Sürecinde Ortadoğu?nun Şekillenmesi Uluslararası Sempozyumu, Bilecik, Türkiye, 12 - 14 Aralık 2014

Modern Irak ın Kurulmasında Gertrude L Bell in Rolü ve Faaliyetleri

100. Yılında Birinci Dünya Savaşı Uluslar arası Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 12 - 15 Kasım 2014

İngiliz Raporlarına Göre Kerkük Türkmenleri

Tarihte ve Günümüzde Ortadoğu'da Türkmenler Uluslararası Sempozyumu (8-10 Mayıs 2014), Bilecik, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2014

İttihat ve Terakki Cemiyeti Bağdat Şubesi nin Teşekkülü ve II Meşrutiyet in İlânının Bağdat taki Yansımaları

İslâm Medeniyetinde Bağdat (Medinetü’s-selâm) Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2008, cilt.2, ss.517-532

II Abdülhamit Döneminde Irak

II. Abdülhamit Döneminde Irak Türkiye ve Irak İlişkileri Tarihi ve Geleceğe Yönelik Açılımlar Uluslararası Sempozyumu (9-10 Haziran 2010), Ankara, Türkiye, 9 - 10 Haziran 2010

Ahmed Fethi Paşa 1801 1858 Yalısı ve Korusu

Uluslararası Üsküdar Sempozyumu VI-Bildiriler, İstanbul, Türkiye, 6 - 09 Kasım 2008, cilt.1, ss.621-634

Üsküdar ın Tarihi Memba Suları Çamlıca Suları Örneği

Uluslararası Üsküdar Sempozyumu V Bildiriler, İstanbul, Türkiye, 1 - 05 Kasım 2007, cilt.1, ss.269-286

Üsküdar da Tarihi Yer Adları

II. Üsküdar Sempozyumu Bildiriler, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Mart 2004, cilt.1, ss.160-170

Kitap & Kitap Bölümleri

Al-Quds in Muhimme Registers (1810-1829)-Mühimme Defterlerinde (1810-1829) Kudüs

IRCICA | Research Centre for Islamic History, Art and Culture, İstanbul, 2019

Al-Quds in Muhimme Registers (1830-1905)-Mühimme Defterlerinde (1830-1905) Kudüs

IRCICA | Research Centre for Islamic History, Art and Culture, İstanbul, 2019

Al-Quds in Muhimme Registers (1800-1809)-Mühimme Defterlerinde (1800-1809) Kudüs

IRCICA | Research Centre for Islamic History, Art and Culture, İstanbul, 2019

Al-Quds in Muhimme Registers (1700-1719)-Mühimme Defterlerinde (1700-1719) Kudüs

IRCICA | Research Centre for Islamic History, Art and Culture, İstanbul, 2018

Al-Quds in Muhimme Registers (1780-1799)-Mühimme Defterlerinde (1780-1799) Kudüs

IRCICA | Research Centre for Islamic History, Art and Culture, İstanbul, 2018

Al-Quds in Muhimme Registers (1750-1778)-Mühimme Defterlerinde (1750-1778) Kudüs

IRCICA | Research Centre for Islamic History, Art and Culture, İstanbul, 2018

Al-Quds in Muhimme Registers (1720-1749)-Mühimme Defterlerinde (1720-1749) Kudüs

IRCICA | Research Centre for Islamic History, Art and Culture, İstanbul, 2018

Al-Quds in Muhimme Registers (1601-1699)-Mühimme Defterlerinde (1601-1699) Kudüs

IRCICA | Research Centre for Islamic History, Art and Culture, İstanbul, 2017

İran

Modern Ortadoğu Tarihi, Zekeriya Kurşun, Editör, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir, ss.172-200, 2017

Ortadoğu ve Petrol

Modern Ortadoğu Tarihi, Zekeriya Kurşun, Editör, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir, ss.200-227, 2017

II.Abdülhamid’in İstanbul’un Su İhtiyacına Dair Politikası ve İçmeyi Tercih Ettiği Kaynak Suları

Sultan II.Abdülhamid ve Dönemi, Fahrettin Gün, Halil İbrahim Erbay, Editör, TBMM Milli Saraylar, İstanbul, ss.470-491, 2017

Al-Quds in Muhimme Registers (1545-1594)-Mühimme Defterlerinde (1545-1594) Kudüs

IRCICA | Research Centre for Islamic History, Art and Culture, İstanbul, 2016

Rize'de Osmanlı Dönemi Vapur Ulaşımı

Rize Defteri 3, İsmail Kara, Editör, Rize Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, ss.27-45, 2016

Bağdat Demiryolu ve Petrol Mücadelesi

Die Bagdadbahn Ein Umriss deutsch türkischer Beziehungen Gesammelte Beitrage, M. Florian Hertsch / Mutlu Er, Editör, Verlag Dr. Kovac, Hamburg, ss.73-102, 2016

İngiliz Raporlarına Göre Kerkük Türkmenleri

Bir İnsan ı Selim Prof Dr Azmi Özcan Armağanı, Refik Arıkan / Halim Demiryürek, Editör, Lotus, Antalya, ss.717-739, 2016

“İstanbul Haberleşme Tarihi”

Antik Çağ dan XXI Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi, Ali Akyıldız, Coşkun Yılmaz, Editör, İSAM-İBB Kültür A.Ş, İstanbul, ss.536-559, 2015

"II. Meşrutiyet Döneminde Bir Osmanlı Entelektüeli: Babanzade İsmail Hakkı (1876-1913)"

Tarihimizden Portreler Osmanlı Kimliği Prof Dr Cevdet Küçük Armağanı, Zekeriyya Kurşun, Haydar Çoruh, Editör, Ortadoğu ve Afrika Araştırmaları Derneği (ORDAF), İstanbul, ss.101-122, 2013

"Rize Tarihinden Bir Köy, Bir İnsan: Sütlüce (Aron) Köyü ve Muhacir Hoca"

Rize Defteri 2, İsmail Kara, Editör, Dergah, İstanbul, ss.75-97, 2013

"Buharlı Gemiler Çağında Osmanlı Deniz ve Nehiryolu Ulaşımı"

Osmanlı da Ulaşım Kara Deniz Demiryolu, Vadettin E gin, Ahmet Uçar, Osman Doğan, Editör, Çamlıca, İstanbul, ss.107-140, 2012

"Evliya Çelebi ve Musul"

Evliya Çelebi Atlası, , Editör, Mahya Yayıncılık, İstanbul, ss.255-261, 2012

"Tarihî ve Sosyo-Ekonomik Yönleriyle Kayışdağı Kaynak Suları"

Fiziki Coğrafya Araştırmaları Sistematik ve Bölgesel, Deniz Ekinci, Editör, Türk Coğrafya Kurumu, İstanbul, ss.643-656, 2011

İstanbul un 100 Su Yapısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş., İstanbul, 2010

Ansiklopedide Bölümler