Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1999 - 2006 Doktora

  Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türkiye

 • 1996 - 1999 Yüksek Lisans

  Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türkiye

 • 1991 - 1995 Lisans

  Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2006 Doktora

  Musul Vilayeti nin idarî, iktisadî ve sosyal yapısı (1864-1909)

  Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

 • 1999 Yüksek Lisans

  Maliyet varidat defterlerine göre 19. asrın ikinci yarısında Basra Gümrüğü

  Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü