Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Transfer Fiyatlandırmasının Önemi ve Kullanım Zorunluluğu

Yaklaşım Dergisi, 2017 (Other Refereed National Journals)

Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Gerçekleşen İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi

Öneri, vol.11, no.44, pp.61-81, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Dâhilde İşleme Rejimi Kapsamında Gerçekleşen İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi

Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 2015 (Other Refereed National Journals)

İhracat İşlemleri Sonucunda Oluşan Kur Farklarının Muhasebeleştirilmesi

Mali Çözüm Dergisi, 2002 (Other Refereed National Journals)

GİDER KISITLAMASI UYGULAMASININ BERABERİNDE GETİRDİĞİ SORUNLAR

Vergi Sorunları Dergisi, 1997 (Other Refereed National Journals)

Books & Book Chapters