Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Transfer Fiyatlandırmasının Önemi ve Kullanım Zorunluluğu

Yaklaşım Dergisi, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Gerçekleşen İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi

Öneri, cilt.11, sa.44, ss.61-81, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dâhilde İşleme Rejimi Kapsamında Gerçekleşen İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi

Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İhracat İşlemleri Sonucunda Oluşan Kur Farklarının Muhasebeleştirilmesi

Mali Çözüm Dergisi, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

GİDER KISITLAMASI UYGULAMASININ BERABERİNDE GETİRDİĞİ SORUNLAR

Vergi Sorunları Dergisi, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kitap & Kitap Bölümleri