Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Quality Management Approaches and Their Comparison in Higher Education: Marmara University Faculty of Business Administration Quality Studies

The Online Journal of Quality in Higher Education, cilt.6, sa.3, ss.101-111, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÖZGEÇMİŞLERİN BİÇİMSEL ÖZELLİKLERİNİN GÖZ İZLEMEYÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ: İDEAL ÖZGEÇMİŞ BİÇİMİNASIL OLMALIDIR?

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, cilt.9, ss.335-356, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

YÜKSEKÖĞRETİMDE KALİTE YÖNETİM YAKLAŞIMLARI VE KARŞILAŞTIRMASI: MARMARA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ KALİTE ÇALIŞMALARI

ICQH 2018 International Conference on Quality in Higher Education, İstanbul, Türkiye, 5 - 07 Aralık 2018, ss.408-418

İnsan Kaynakları Yönetiminde Endüstri 4.0 Etkileri: Türkiye’den Bir İnceleme

2. Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2018, ss.1746-1771 Creative Commons License