Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türk Siyasetinde Etkin Bir Genelkurmay Başkanı Cevdet Sunay

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, cilt.123, sa.242, ss.157-182, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Cumhuriyet Öncesinde Avukatlık ve İstanbul Barosu’nun Kuruluşu

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, ss.127-168, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lozan Barış Görüşmeleri Sürecinde Kritik Bir Diplomasi Örneği: İzmir Limanı Meselesi

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, ss.77-98, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Halas-ı Vatan Cemiyeti

Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, ss.345-368, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İleri Gazetesi’nde Cumhuriyet

Türklük Araştırmaları Dergisi, ss.567-588, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Liberty and Entente Party’s Approach to Armenian Question

Review of Armenian Studies, ss.133-147, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İtilaf Devletlerinin İstanbul’u Resmen İşgali ve Faaliyetleri

Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, ss.677-693, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İbrahim Hakkı Bey’in İzmit Mutasarrıflığı

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi, ss.105-123, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Damat Ferit Paşa Hükümetlerinin Kuva-yı Milliye’ye Karşı Takip Ettiği Siyaset

Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi, ss.23-29, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türkiye’nin NATO’ya Girişi ve Basındaki Yankıları

I. Uluslararası Türk Kültürü ve Tarihi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2018, ss.307-314

Atatürk’ün Milli İktisat Politikasına Bir Örnek: Yerli Malları

VI. Uluslararası Atatürk Kongresi, Ankara, Türkiye, 12 - 16 Kasım 2007, cilt.1, ss.1341-1375

Kitap & Kitap Bölümleri

Minber Gazetesinde Tevfik Paşa Hükümetine Yöneltilen Eleştiriler

İmparatorluklar Çağına Veda, Bülent Bakar,Okan Yeşilot,Süleyman Beyoğlu,Mehdi Genceli, Editör, Ötüken Neşriyat, İstanbul, ss.402-435, 2019

Minber Gazetesinde Tevfik Paşa Hükümetine Yöneltilen Eleştiriler

İmparatorluklar Çağına Veda, Bakar Bülent, Beyoğlu Süleyman, Yeşilot Okan, Genceli Mehdi, Editör, Ötüken, İstanbul, ss.402-435, 2019

Stalin Dönemi Türk-Sovyet İlişkileri

Stalin ve Türk Dünyası, Emine Gürsoy Naskali,Liaisan Şahin, Editör, Kaknüs tarih, İstanbul, ss.77-97, 2007

Hürriyet ve İtilaf Fırkasının Ermeni Meselesine Yaklaşımı

Tarihi Gerçekler ve Bilimin Işığında Ermeni Sorunu, Bülent Bakar, Necdet Öztürk, Süleyman Beyoğlu, Editör, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, ss.302-320, 2007

Mütareke Dönemi Divan-ı Harb-i Örfileri ve Ermeni Soykırımı İddialarındaki Yeri

Çeşitli Yönlerden Türk-Ermeni İlişkileri, Şafak Ural,Kazım Yetiş,Feridun Emecen, Editör, İstanbul Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, ss.173-183, 2006

Mütareke Dönemi Divan-ı Harb-i Örfileri ve Ermeni Soykırımı İddialarındaki Yeri

Çeşitli Yönlerden Türk-Ermeni İlişkileri, Şafak Ural, Kazım Yetiş, Feridun Emecen, Editör, İstanbul Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, ss.173-183, 2006

Ansiklopedide Bölümler

Sunay, Jevdet

Encyclopaedia Islamica Foundation, ss.00, 2019

Bilirkişi Raporları

Fikir ve Sanat Eseri Sahipliğinden Kaynaklanan Haklara Tecavüzün Önlenmesi ve Tazmini.

İstanbul Anadolu 1. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi, ss.3, İstanbul, 2015