Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1995 - 2002 Doktora

  Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türkiye

 • 1991 - 1994 Yüksek Lisans

  Marmara Üniversitesi, Rektörlük, Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Bölümü, Türkiye

 • 1987 - 1991 Lisans

  Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2002 Doktora

  Sadrazam Damat Ferit Paşa

  Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

 • 1994 Yüksek Lisans

  Elviye-i Selase'de Ermeni Hareketleri

  Marmara Üniversitesi, Rektörlük, Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Bölümü