Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Suriyeli Mültecileri Konu Edinen Haber Oyunlar Üzerine Bir Araştırma

İstanbul Sosyal Bilimler Dergisi, sa.28, ss.34-53, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Covid-19 ile Mücadelede Konumsal Gözetimin Kurumsallaşması

Kültür ve İletişim Dergisi, cilt.23, sa.46, ss.310-341, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Digital Storytelling as a Means of Sharing Trauma

Journal of Comparative Literature and Aesthetics, cilt.42, sa.3, ss.100-115, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

KONUM TABANLI MOBİL OYUNLARDA OYUN EMEĞİNİN METALAŞMASI VE HİBRİT MEKÂNIN TOPLUMSAL ÜRETİMİ

Moment Dergi - Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Kültürel Çalışmalar Dergisi, cilt.6, ss.176-198, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı Çerçevesinde Konum Paylaşım Motivasyonları: Foursquare ve Swarm Üzerine Nitel Bir Araştırma

Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi, sa.29, ss.257-278, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TRANSMEDYA, KOLEKTİF ANLATI VE KENT: POKÉMON GO ÖRNEĞİ

Yeni Düşünceler, ss.114-129, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sociability on Location Based Mobile Games: An Ethnographic Research on Pokémon Go and Ingress in Istanbul

European Journal of Social Sciences Education and Research, cilt.12, ss.120-129, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Mekân ve Beden Bağlamında Gözetim ve Direniş

Kültür ve İletişim, cilt.21, ss.60-83, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kimlik ve Bellek Ekseninde Sosyal Medya Anlatıları

Intermedia International E-Journal, cilt.4, ss.255-268, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Location-Based Mobile Games and Sense of Place: An Ethnographic Study on Ingress

ILEF DERGISI, cilt.4, sa.2, ss.7-36, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Twitter User Behaviors In Turkey: A Content Analysis On Turkish Twitter Users

Mediterranean Journal of Social Sciences, cilt.5, ss.244-251, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

Hactivism in Turkey: The Case of Redhack

Mediterranean Journal of Social Sciences, cilt.4, ss.628-639, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

E-Transformation of Municipalities and Social Media’xxs Role on e-Participation in European e-Municipalities

Academic Journal of Interdisciplinary Studies, cilt.2, ss.386-392, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

“Bugün İçin Nostalji”: Sosyal Medyada Benlik Performansının Bir Bileşeni Olarak Hatıralar

17th International Symposium Communication in the Millennium, Eskişehir (Çevrimiçi Konferans), Türkiye, 5 - 06 Kasım 2020, ss.635

Politik Oyunlarla Toplumsal Olguları Yeniden Deneyimlemek: “Detroit: Become Human” Örneği

The 2nd Communication in the Digital Age Symposium, İzmir (Çevrimiçi Konferans), Türkiye, 26 - 28 Ekim 2020, ss.55-56

Dijitalleşme, Etik ve Ekoloji: Black Mirror Örneği

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİİLETİŞİM FAKÜLTESİ6. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Dönüşüm Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 2 - 03 Mayıs 2019, ss.121-122

Yeni Medya Çalışmalarında Mekânı Yeniden Düşünmek: Konumsal Medya ve Hibrit Mekân

Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu, Mersin, Türkiye, 18 - 19 Ekim 2018

Transmedya, Kolektif Anlatı ve Kent: Pokémon Go Örneği

16th International Symposium Communication in the Millennium, Eskişehir, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2018

Travmayı Paylaşma Aracı Olarak Dijital Hikâye Anlatıcılığı

16th Internationla Cultural Studies Symposium: Narratives of Trauma, 10 - 12 Mayıs 2017

Gözetimle Saydamlaşan Özneler ve Özgürlük Arayışları

!4th International Cultural Studies Symposium: Confinement, Resistance, Freedom, İzmir, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2013, ss.63-77

Sosyalleşme ve Kimlik İnşası Ekseninde Sosyal Paylaşım Ağları

XV. Akademik Bilişim’xx13, Antalya, Türkiye, 23 - 25 Ocak 2013, cilt.1, ss.1047-1055

Kitap & Kitap Bölümleri

Sexist Hate Speech and the Reproduction of Power Inequalities on Social Media: The Murder of Ceren Damar in Turkey

Misogyny across Global Media, Maria B. Marron, Editör, Lexington Books, Maryland, ss.263-281, 2021

Tarihe Tanıklıktan Toplumsal Tahayyüle: Konumsal Medya ve Hafıza

Konumsal Medya: Dijital Çağda Mekan Üzerine Disiplinlerarası Tartışmalar, Cemile Tokgöz Şahoğlu,Betül Aydoğan, Editör, Siyasal Kitabevi, Ankara, ss.29-51, 2020