Biyografi

Cemile Tokgöz Şahoğlu, Yeditepe Üniversitesi’nde Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri bölümünde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilişim Bilim Dalı’nda yüksek lisans ve doktora derecelerini aldı. 2009 yılından bu yana Marmara Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır. Akademik ilgi alanları, yeni medya sosyolojisi, gözetim teknolojileri, konumsal medya, dijital hikaye anlatıcılığı, sosyal medyada söylem çalışmaları, başta olmak üzere dijital teknolojilerin bireysel ve toplumsal etkileriyle ilişkili konulardır. 

Eğitim Bilgileri

Lisans, İstanbul Üniversitesi, Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, Sosyoloji Pr. (Açıköğretim), Türkiye 2012 - 2017
Doktora, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilişim (Dr), Türkiye 2011 - 2016
Yüksek Lisans, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilişim (Yl) (Tezli), Türkiye 2009 - 2011
Lisans, Yeditepe Üniversitesi, Ticari Bilimler Fakültesi, Bilişim Sistemleri Ve Teknolojileri Bölümü, Türkiye 2004 - 2009

Yaptığı Tezler

Doktora, Sosyo-mekânsal bağlamda konum tabanlı mobil oyunlar: Ingress üzerine bir araştırma, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilişim (Dr), 2016
Yüksek Lisans, Bilişim çağında toplumsal denetim aracı olarak gözetim olgusu ve yeni iletişim ortamlarında bireyin gözetim farkındalığı üzerine bir araştırma, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilişim (Yl) (Tezli), 2011

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

Araştırma Görevlisi, Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü, 2009 - Devam Ediyor

Verdiği Dersler

Sosyal Medyanın Ekonomi Politiği, Lisans, 2020 - 2021
Sosyal Medya Uygulamaları, Lisans, 2018 - 2019

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bilimsel Hakemlikler

TÜBİTAK Projesi, 3501 - Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı, Marmara Üniversitesi, Türkiye, Eylül 2020
İLETİ-Ş-İM, Hakemli Bilimsel Dergi, Haziran 2019