Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.22, no.3, pp.3091-3110, 2016 (National Refreed University Journal)

Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, vol.35, no.1, pp.103-141, 2015 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

6098 sayılı TBK ÇERÇEVESİNDE TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMESİ TBK m 253 262

JOURNAL OF ISTANBUL UNIVERSITY LAW FACULTY-HUKUK FAKULTESI MECMUASI, vol.15, pp.447-474, 2012 (Other Refereed National Journals)

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.15, pp.191-214, 2009 (National Refreed University Journal)

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.14, pp.85-113, 2008 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

I. Uluslararası Adalet Kongresi, Rize, Turkey, 2 - 04 May 2019, pp.940-951 Sustainable Development

Asoscongress VI. Uluslararası Hukuk Sempozyumu, Antalya, Turkey, 18 - 20 April 2019, pp.126-135

İzmı̇r Medenı̇ Hukuk Günlerı̇ – II, Aı̇le Hukuku Sempozyumu, İzmir, Turkey, 27 - 28 April 2018, pp.15-18

Medeni Hukukta Şiddet Kavramı ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk ve Kadın Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 06 March 2015

Yargıtay Kararları Işığında Çocukla Kişisel İlişki Kurulması

Uluslararası istanbul Aile Hukuku Konferansı, İstanbul, Turkey, 15 - 16 May 2015 Sustainable Development

Uluslararası Aile Hukuku Konferansı, İstanbul, Turkey, 15 - 16 May 2015 Sustainable Development

ELEKTRONİK KİTAP

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YAYINCILIKTA TELİF HAKLARI GÜNCEL MESELELER SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 08 May 2013

Avrupa Birliği Düzenlemeleri Çerçevesinde Tahsil Edilmeyen Nafaka Alacaklarının Devlet Tarafından Ödenmesi

İSTANBUL üNİVERSİTESİ MERKEZ BİNA, "Boşanma Davalarında Tahsil Edilemeyen Nafaka Alacaklarına İlişkin Güncel Sorunlar, İstanbul, Turkey, 07 March 2011

Sınai Haklarda Lisans Sözleşmeleri

İSTANBUL BAROSU, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku Eğitim Semineri, İstanbul, Turkey, 12 - 16 March 2008

Books & Book Chapters

Adalet Yayınevi, Ankara, 2016

in: , Hasan Erman,Saibe Oktay Özdemir,Mustafa Aksu,Burcu Kalkan Oğuztürk,Harun Demirbaş, Editor, Vedat Kitapçılık, İstanbul, pp.1609-1648, 2009

in: , Hüseyin Ülgen,Arslan Kaya,Gül Okutan Nilsson, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.119-156, 2003