Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Müşteri Sözleşmelerinden Hasılatın Özellikli Durumlar Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, cilt.12, sa.3, ss.625-649, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnşaat Sözleşmelerinde Edim Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmesi

Muhasebe ve Denetime Bakış, cilt.19, sa.58, ss.213-236, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Özkaynağa Dayalı ve Nakde Dayalı Hisse Bazlı Ödemelerin Finansal Performansa Etkileri

Muhasebe Enstitüsü Dergisi, sa.61, ss.47-66, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determinants of Effective Tax Rates in Turkey

Journal of Research in Business, cilt.4, sa.1, ss.35-45, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TFRS 16 – Kiralamalar’ın Grup İçi Muhasebe Politikaları Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Muhasebe ve Finansman Dergisi, ss.55-76, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kiralama İşlemlerinin TFRS 16’ya Göre Muhasebeleştirilmesi ve Ölçülmesi

Mali Çözüm, cilt.28, sa.149, ss.85-122, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Risk Raporlaması Mevzuat ve Uygulama Açısından Almanya ve Türkiye Karşılaştırması

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, cilt.19, sa.4, ss.981-1017, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Cash Holdings of Turkish Firms

23. Uluslararası Finans Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 9 - 12 Ekim 2019, ss.809-822 Creative Commons License

Explanatory Factors of Dividend Payout Ratios in Turkey

V. International Symposium on Accounting and Finance ISAF 2019, Bursa, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2019, ss.170-176

Determinants of Effective Tax Rates: A Study on Turkish Listed Companies

EMFAIC - Emerging Markets Finance Accounting International Conference 2018, Linz, Avusturya, 17 - 19 Ekim 2018

Examination of Financial Efficiency with Data Envelopment Analysis: An Application on Manufacturing Firms in Istanbul Stock Exchange 100

4th Annual International Conference onTurkey and Turkish Studies, Atina, Yunanistan, 19 - 22 Haziran 2017, ss.27

Student Self-Efficacy in Introduction to Accounting: A Case Study From Turkey

International Conference Education, Research and Development, 4 - 08 Eylül 2017, cilt.15, ss.246-253

Kitap & Kitap Bölümleri

Income Smoothing Behavior and Its Association with Family Ownership

Behavioral Finance, Helmut Pernsteiner, Haluk Sumer, Meltem Ulusan Polat, Editör, Linde Verlag, Viyana, ss.1-22, 2019

Dijital Finansal Raporlama Aracı Olarak ”XBRL” ve ”iXBRL”

Dijital Dönüşüm Ekseninde İşletme Uygulamaları, Prof. Dr. Muazzez Babacan, Editör, Detay Yayıncılık, Ankara, ss.379-398, 2019

Fraud Risk Assessment als Grundelement von Fraud Risk Management

Risikomanagement in Unternehmen, Stephan Schöning, E. Handan sümer Göğüş, Helmut Pernsteiner, Editör, Springer Gabler, Wiesbaden, ss.377-395, 2017

Kurumsal İtibar İle Şirket Değeri Arasındaki İlişki: İmalat Sektöründe Bir Araştırma

İtibar Yönetimi, Sumer, Haluk; Pernsteiner, Helmut , Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, ss.361-382, 2014

Kurumsal İtibar ile Şirket Değeri Arasındaki İlişki:İmalat Sektöründe Bir Araştırma

İtibar Yöntemi, Haluk Sumer, Helmut Pernsteiner, Editör, Beta Basım, İstanbul, ss.361-382, 2014

Bilanzstrukturen türkischer Grossunternehmen

Finanzierung und Controlling in Emerging Markets, Helmut Pernsteiner, Haluk Sumer, Editör, Linde Verlag, Viyana, ss.127-148, 2011

Analyse der finanzillen Lage der IMKB-100 Unternehmen waehrend der Krise

Management in Emerging Markets, Helmut Pernsteiner, Haluk Sumer, Editör, Linde Verlag, Viyana, ss.47-68, 2010