Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Disability and Labour Force Participation in a Developing Country: Evidence from Turkish Males

Global Business and Economics Review, cilt.22, sa.3, ss.270-288, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Socio-Economic Status Gradient in Health: Micro Evidence from Turkey

Bulletin of Economic Theory and Analysis, cilt.3, ss.53-77, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Türkiye’de Engelli Erkeklerin İşgücü Durumları Üzerine Betimsel bir Çalışma

Marmara Üniversitesi İ.B.B Dergisi, cilt.38, ss.169-185, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Why Do Women Prefer Part Time Employment in Turkey?

Topics in Middle Eastern and African Economics, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Shattered health for Women:How Gender Roles Affect health Soci0-Economic Status Nexus Over Life Cycle

Topics in Middle Eastern and North African Economies, cilt.17, ss.122-155, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri

Socio-Economic Determinants of Adult Obesity: Decomposition Analysis on Turkey

Current Issues in Turkish Economy: Problems and Policy Suggestions, Yurtseven Çağlar, Tekçe Mahmut, Editör, Peter-Lang, Berlin, ss.45-62, 2019

Determinants of Childhood Obesity: Evidence from Turkey

Academic Studies in Social, Human and Adminstrative Sciences- 2019/2, Prof. Dr. Zafer Gölen, Assoc.Prof. Dr. Abidin Temizer, Editör, İVPE, Cetinje, ss.193-207, 2019