Öğr.Gör.Dr.

BURAK ÖZSÖZ


Fen - Edebiyat Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2013 - 2019

2013 - 2019

Doktora

Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çeviribilim Anabilim Dalı, Türkiye

2003 - 2007

2003 - 2007

Yüksek Lisans

Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

1995 - 1999

1995 - 1999

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2019

2019

Doktora

Toplum çevirmenliği bağlamında sağlık turizmindeki diyalog çevirilerine dilbilimsel ve çeviribilimsel yaklaşım

Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çeviribilim Anabilim Dalı

2007

2007

Yüksek Lisans

Öğrenci güdülenmesini etkileyen öğretmen özellikleri ve bu özelliklerle ilgili öğretmen farkındalığı

Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Dil ve Edebiyat

Akademik Unvanlar / Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Öğretim Görevlisi Dr.

Marmara Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili Ve Edebiyatı Bölümü

2001 - 2019

2001 - 2019

Öğretim Görevlisi

Marmara Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Special Topics in Translation: Dialogue Interpreting

Lisans

Lisans

English Oral Communication Skills II

Lisans

Lisans

English Written Communication Skills II

Lisans

Lisans

English Written Communication Skills I

Lisans

Lisans

Language, Culture and Society

Lisans

Lisans

Metin Çözümlemesi

Lisans

Lisans

Söylem Çözümlemesi

Lisans

Lisans

Çeviride Özel Konular: Sesbilim

Lisans

Lisans

Bitirme Ödevi

Lisans

Lisans

İngilizce Metin İncelemeleri II

Lisans

Lisans

Dilbilim II

Lisans

Lisans

Dilbilim I

Lisans

Lisans

İngilizce Sözlü İletişim II

Lisans

Lisans

İngilizce Sözlü İletişim I

Lisans

Lisans

Karşılaştırmalı Dilbilgisi II

Lisans

Lisans

Karşılaştırmalı Dilbilgisi I

Tasarladığı Dersler

Lisans

Lisans

Special Topics İn Translation: Dialogue Interpeting

Özsöz B.

Lisans

Lisans

Language, Culture and Society (Dil, Ekin ve Toplum)

Özsöz B.

Lisans

Lisans

Discourse Analysis (Söylem Çözümlemesi)

Özsöz B.

Lisans

Lisans

Special Topics in Translation: Phonetics (Çeviride Özel Konular: Ses Bilim)

Özsöz B.

Lisans

Lisans

Linguistics (Dilbilim)

Özsöz B.

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Örtük Bir Anlatım Biçimi Olarak İma-nın Sözcelem Kuramı Açısından Değerlendirilmesi

ÖZSÖZ B. , ATEŞ Ş.

International Social Sciences Studies Journal, cilt.5, sa.29, ss.95-98, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

ÖRTÜK BİR ANLATIM BİÇİMİ OLARAK İMANIN SÖZCELEM KURAMI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Özsöz B. , Ateş Ş.

Social Sciences Studies Journal, cilt.5, sa.29, ss.95-98, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Sözlü Çeviride Sözlü Dil

Özsöz B. , Ateş Ş.

21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.7, sa.21, ss.895-906, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Kurumsal Çeviri: AB (Avrupa Birliği) Örneği

Özsöz B. , Boy H.

Uluslararası Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, cilt.4, sa.13, ss.59-65, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2015

2015

Yükseköğretimde Dilbilim ve Çeviribilim Alanları ile İlgili Genel Değerlendirmeler

YILMAZ S. , URAS YILMAZ A., ÜNSAL G., ASLAN E. , ÖZSÖZ B.

M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Bilim Günleri, Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü Paneli, İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2015

2015

2015

Kurumsal Çeviri: AB (Avrupa Birliği) Örneği

ÖZSÖZ B. , BOY H.

XIV. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim, İzmir, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2015, ss.20

2011

2011

Sözlü Türkçede Soru Sözceleri ve İngilizce Çevirileri Üzerine (II)

URAS YILMAZ A., YILMAZ S. , ÖZSÖZ B.

XI. ULUSLARARASI DİL , YAZIN, DEYİŞBİLİM SEMPOZYUMU (GÖNÜLLÜLÜK VE HOSGÖRÜ), Sakarya, Türkiye, 13 - 14 Ekim 2011, ss.43-58

2013

2013

Dil Göstergesinin Devingenliği

Özsöz B. , Canseven C.

XIII. Uluslararası Dil Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, Kars, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2013, ss.755-762

2011

2011

Anlama ve Çevirme Arasındaki Sürecin Dilbilimi ve Terminolojisi Işığında Değerlendirilmesi

Özsöz B. , Yılmaz S. , Uras Yılmaz A.

I. Uluslararası Çeviribilim ve Terimbilim Sempozyumu: Avrupa Birliği Giriş Sürecinde Türkiyede Çeviri Sorunları ve Çözüm Yolları, Kırıkkale, Türkiye, 20 - 21 Ekim 2011, ss.585-598

2010

2010

Sözlü Dil Bağlamında Oluşturulan Soru İçerikli Sözcelerin İngilizce Çevirilerine Edimbilimsel Yaklaşım

Özsöz B. , Yılmaz S.

X. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2010, ss.557-565

Kitap & Kitap Bölümleri

2017

2017

Exploring the Linguistic Phenomena in Technical Translation Discourse

Özsöz B.

Translating and Interpreting Specific Fields: Current Practices in Turkey, Dr. Ayeşgül Angı, Editör, Peter Lang Publishing, Inc., Frankfurt, ss.89-100, 2017

2017

2017

Exploring Linguistic Phenomena in Technical Translation Discourse

ÖZSÖZ B.

Translating and Interpreting Specific Fields: Current Practices in Turkey, Ayeşegül Angı, Editör, PETER LANG, Frankfurt am Main, ss.89-100, 2017

2015

2015

Sözlü Dil Çevirisinde Sözcelemsel Yaklaşımlar

Özsöz B. , Boy H.

Sözden Temsile Çeviribilim, Dr. Pelin Şulha, Editör, Çeviribilim, İstanbul, ss.34-45, 2015

2015

2015

Sözlü Dil Ve Çevirisinde Sözcelemsel Yaklaşımla

ÖZSÖZ B. , BOY H.

Sözden Temsile Çeviribilim, Pelin Şulha, Editör, Çeviribilim Yayınları, İstanbul, ss.34-45, 2015

2014

2014

Sözlü Türkçede Soru Sözceleri ve İngilizce Çevirileri Üzerine

Özsöz B. , Yılmaz S. , Uras Yılmaz A.

Zeynel Kırana Armağan Kitabı: Dilbilim Yazıları, Prof. Dr. Doğan Günay,Dr. Songül Aslan Karakul, Editör, Papatya Yayıncılık, İstanbul, ss.263-282, 2014

2014

2014

Sözlü Türkçede Soru Sözceleri ve İngilizce Çevirileri Üzerine

YILMAZ S. , URAS YILMAZ A., ÖZSÖZ B.

Zeynel Kırana Armağan Kitabı: Dilbilim Yazıları, V. Doğan Günay, Songül Aslan Karakul, Editör, Papatya, İstanbul, ss.263-282, 2014

2010

2010

İngiliz Yıllık Raporlarında Türkiye: 1920

SATAN A.

Tarihçi Kitabevi, İstanbul, 2010

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Arşiv Dünyası Dergisi

Yabancı Dil Redaktörü

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi

Yabancı Dil RedaktörüDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2019

2019

Dilbilim ve Çeviribilim Bağlamında Konuşma Çevirisinde Çevirmenin Sözcelemsel Varlığı (Hacettepe Çeviri Topluluğu Davetlisi Olarak)

Çalışma Grubu

Ankara-Türkiye

2016

2016

Teknik Çeviri Söyleminde Dilbilimsel Söylem (Marmara FEF 10. Bilim ve Kültür Günleri)

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye