General Information

Institutional Information: Faculty Of Political Sciences, Local Governments, Department Of Local Governments
Research Areas: Social Sciences and Humanities

Metrics

Publication

55

Thesis Advisory

10

Open Access

11
UN Sustainable Development Goals

Biography

06.10.1978 tarihinde Zonguldak'ta dünyaya gelen Eryiğit, ilk ve orta öğrenimini burada tamamlamış ve ardından İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden 2001 yılında mezun olmuştur. Lisansüstü öğrenimine Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yerel Yönetimler Programı'nda 2002 yılında başlayan Eryiğit, doktora öğrenimini ise Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı'nda 2012 yılında tamamlamıştır. 2014 yılından beri Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Eryiğit, halen bu bölümde bölüm başkan yardımcısı ve bilim dalı başkanı olarak görev yapmaktadır.