Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Altyapı Yatırımlarına Özel Sektör Katılımının Fiyat Politikası Üzerine Etkisi

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Bütçe Gerçekliği

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Coordination of Migration Policies Implemented by the Central Government in Turkey: Too Many Chiefs and Not Enough Indians

The European Group for Public Administration (EGPA) 2018 Annual Conference, Lausanne, İsviçre, 5 - 07 Eylül 2018

Kamu Yönetiminde Stratejik Planlamanın Yeniden Ziyareti: Sorunlar ve Öneriler

KAYFOR Uluslararası 14. Kamu Yönetimi Platformu, Van, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2017, ss.99

Turkey and the European Union: Lessons from Club Theory

Implications of A Wider Europe: Politics, Institutions and Diversity, 2nd Pan-European Conference on EU Politics, Johns Hopkins University, Bologna, İtalya, 24 - 26 Haziran 2004

The Political Economy of the Stability and Growth Pact

Europe in a Changing World, The Third METU Conference on International Relations, Ankara-METU, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2004

Globalleşme Sürecinde Kamusal Mal Kavramının Evrimi

13. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara-ODTÜ, Türkiye, 10 - 12 Aralık 2003

Parasal Kısıt Altında Maliye Politikasının Etkinliği: Avrupa Para Birliği Örneği(EMU)

17. Türkiye Maliye Sempozyumu, Fethiye-Muğla, Türkiye, 7 - 10 Mayıs 2002

Kitap & Kitap Bölümleri