Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

TÜRKİYE’xxDE ÖRME SANATI

Van 100.Yıl Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Uluslararası Kültür, Sanat ve Toplum Sempozyumu, 18 - 20 Ekim 2018

‘ Giyilebilir Sanat ve Dokunsal Sanat Arasındaki Estetik Deneyim’

Van 100.Yıl Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Uluslararası Kültür, Sanat ve Toplum Sempozyumu, 18 - 20 Ekim 2018

The Art Of Knitting In Turkey’

International Culture, Art and Society Symposium, Van 100th Year University, Fine Art Faculty, Van, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2018

Giyilebilir Sanat ve Dokunsal Sanat İlişkisi Bağlamında Estetik Deneyim

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİGÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİULUSLARARASI KÜLTÜR, SANAT VE TOPLUM SEMPOZYUMU, 18 - 20 Ekim 2018

LİSANSÜSTÜNDE ÖRME TASARIMI EĞİTİMİ

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Uluslararası Lisansüstü Eğitimi Sanat ve Tasarım Sempozyumu, 19 - 20 Nisan 2019

Knitting Desingn Education At The Postgraduate In Turkey

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Lisansüstü Sanat ve Tasarım Sempozyumu, 11 - 14 Nisan 2018

Geleneksel Türk Çorap Motiflerinin Tasarım Özellikleri

V. Uluslararası Halk Kültürü ve Sanat Etkinlikleri Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2017

Örme Tasarımında Form ve Desenin Kullanımı

UMYOS 2017 6thİNTERNATIONAL VOCATİONAL SCHOOLS SYMPOSIUM Student- Centered Approaches in Vocational Education, Bosnia Herzegovina, Bosna-Hersek, 18 - 20 Mayıs 2017, cilt.3, ss.178-190

Sanat ve Tasarım Fakültelerinde Verilen Örme Tasarımı Eğitimi ile Meslek Yüksekokullarında Verilen Örme Tasarımı Eğitiminin Araştırılması

UMYOS 2017 6thİNTERNATIONAL VOCATİONAL SCHOOLS SYMPOSIUM Student- Centered Approaches in Vocational Education, Boshia Herzegovina, Bosna-Hersek, 18 - 20 Mayıs 2017, cilt.4, ss.48-58

Türkiye’de Örme Tasarımı Eğitimi

VII. Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru kongresi/ Sanat Etkinlikleri, Baku, Azerbaycan, 11 - 15 Nisan 2017

Örmenin Gelişimi

7.Uluslararsı İstanbul Tekstil Konferansı, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Mart 2016, ss.84

Reflections of Knitting and Weaving Structures as an Aesthetic Language on Clothing Design and Innovation

ITCC 2015 International Textiles and Costume Congress, İstanbul, Türkiye, 4 - 06 Kasım 2015, cilt.1, ss.143-144

Education of knitting design in undergraduate art and design schools in Turkey

International Conference Tex Teh VII, Bükreş, Romanya, 22 - 23 Ekim 2015

Örmenin Sanattaki Yeri

1.Uluslararası İstanbul Tekstil Sanatı Tasarım Sempozyumu, 17 - 20 Ekim 2012

Knitting as an Art

46th International Congress IFKT,Sinaia,Romanya, 6 - 08 Eylül 2012

Knitting Design Education in Higher Education in Turkey

International Textile and Costume Congress, 11 - 12 Eylül 2011

Türkiye'de Yüksek Öğretimde Örme Tasarımı Eğitimi

45.Uluslararası IFKT kongresi Lubyiana,Slovenya, 27 - 29 Mayıs 2010

Türkiye'de Tekstil Sanatı

Surface Design Association Conference,Tilburg,Hollanda, 22 - 24 Ekim 2009

Clothing Design Education in Secondry Education in Turkey,Korea

Art Textrina Uluslararası Konferansı, 14 - 16 Eylül 2006

Türk El Örmeciliği Geleneğinin 21.yy Metropol Yaşantısındaki Durumu

6.Türk Kültürü Kongresi,Ankara, Türkiye, 21 - 26 Kasım 2005

Türk Kültüründe Örmenin Hediye Olarak Kullanımı

Uluslararası Türk Kültüründe Hediye Konulu Sempozyum,Marmara Üniversitesi, 16 - 17 Kasım 2005

Örmenin Sanat Alanında Kullanımı

13.Uluslararası ETN Genel Kongresi Tekstilde Yeni Vizyonlar,İzmir, 15 - 17 Eylül 2005