Giyilebilir Sanat ve Dokunsal Sanat İlişkisi Bağlamında Estetik Deneyim


BAYBURTLU I., TAVMAN ERTUĞRUL M. B.

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİGÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİULUSLARARASI KÜLTÜR, SANAT VE TOPLUM SEMPOZYUMU, 18 - 20 Ekim 2018