Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ (4-7 YAŞ) BİLİŞSEL BECERİLER İLE SOSYAL BECERİLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.12, ss.1-28, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A reiew on parenting in the Mediterranean contries

Journal of Çukorova ÜniversityInstitutute of Social Sciences, cilt.2, ss.242-247, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Düşünme Stilleri Ölçeğinin Türkçeye Uyarlama ve Geçerlilik – Güvenirlik Çalışması

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.25, ss.1-19, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Düşünme Stilleri ve Anne-Baba Tutumları Arasındaki İlişki”

Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.24, ss.1-11, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.57-79, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

4–6 Yaş Çocukların Arkadaşlarının ve Annelerinin Duygularını Algılamaları ve Bu Duygulara Nedensel Atıfları”. Öneri

M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.14, ss.47-53, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Erken Çocukluk Döneminde Bilişsel Beceriler ile Motor Beceriler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

5. International Early Childhood Education Congress, Ankara, Türkiye, 18 Ekim 2017 - 21 Ocak 2018, ss.515

RELATIONSHIP between THEORY of MIND, SOCIAL and METACOGNITIVE SKILLS of CHILDREN

20th Conference of the European Society for Cognitive Psychology (ESCop), Potsdam, Almanya, 3 - 06 Eylül 2017, ss.28-29

“OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ZEKÂ KAVRAMINA İLİŞKİN BİLİŞSEL HARİTALARI”

ULUSLARARASI KATILIMLI YÜKSEK ÖĞRETİMDE EĞİTİM ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMALARI, İstanbul, Türkiye, 19 - 20 Mayıs 2017, ss.45

MEB 2013 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMININ DÜŞÜNME BECERİLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

9. ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Ordu, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.51

Promoting Inclusion with Cognitive Approach within European Countries

ERASMUS TEACHİNG ACTİVİTY Jan Evangelista Purkyne University in Usti nad Labem, Çek Cumhuriyeti, 24 - 28 Nisan 2017

Developments in understanding and retelling stories: Narrative skills of children from different home environments

XVIth biennial meeting of the International Society for the Study of Behavioral Development, 20 Eylül 2000

Ansiklopedide Bölümler