Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Climate Justice at the Local Level: The Case of Turkey

POLITIKON: The IAPSS Journal of Political Science, sa.45, ss.7-30, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Parti Manifestolarında Çevre Politikaları: Türkiye’xxde Genel Seçimlerin Analizi, 2002-2018

Siyasi İlimler Türk Derneği XVII. Lisansüstü Konferansı, Ankara, Türkiye, 02 Kasım 2019

Urban Climate Justice in the Local Climate Change Policies: The Case of Turkey

IAPSS World Congress 2019, Madrid, İspanya, 20 - 25 Mayıs 2019

Yerel İklim Politikaları ve Ulus-Ötesi Ağlar

Siyasi İlimler Türk Derneği XV. Lisansüstü Konferansı, Aydın, Türkiye, 16 Aralık 2017

Local Governments and Climate Change The Case of Karşıyaka Municipality

Workshop on Global Environmental Policy Learning, İzmir, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2016