Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2018 - Devam Ediyor Doktora

  Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler (Dr), Türkiye

 • 2015 - 2018 Yüksek Lisans

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mahalli İdareler Ve Yerinden Yönetim (Yl) (Tezli), Türkiye

 • 2007 - 2012 Lisans

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2018 Yüksek Lisans

  Yerel iklim değişikliği politikalarında kentsel iklim adaleti: Bursa, İzmir, Karşıyaka ve Nilüfer örnekleri

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yerel Yönetimler Anabilim Dalı