Education Information

Education Information

 • 2018 - Continues Doctorate

  Bogazici University, Instıtute Of Socıal Scıences, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler (Dr), Turkey

 • 2015 - 2018 Postgraduate

  Marmara University, Institute Of Social Sciences, Mahalli İdareler Ve Yerinden Yönetim (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2007 - 2012 Undergraduate

  Middle East Technical University, Faculty Of Economic And Administrative Sciences, Department Of Political Science And Public Administration, Turkey

Dissertations

 • 2018 Postgraduate

  Yerel iklim değişikliği politikalarında kentsel iklim adaleti: Bursa, İzmir, Karşıyaka ve Nilüfer örnekleri Sustainable Development

  Marmara University, Institute Of Social Sciences, Department Of Local Governments