Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Tarımda Finansallaşma ve Metalaşma Sürecinde Lisanslı Depoculuğun İşlevi

Çalışma ve Toplum, cilt.3, sa.66, ss.1409-1429, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sermayeyi Şaha Kaldıran Politikalar: Çiftenin Altında Kalan Emek

Toplum ve Hekim, cilt.30, ss.170-180, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Büyümenin Kirli Yüzü: İş Cinayetleri ve Gizli Salgın Meslek Hastalıkları

İktisat Dergisi, ss.40-54, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Yeni Emek Denetim ve Kontrol Alanı: Bölgesel Kalkınma Ajansları

Çalışma ve Toplum, ss.95-106, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

21.Yüzyılda Zonguldak Maden İşletmelerinde Çalışma Hayatı: Bir Kesit-Tek Gerçek

Çalışma ve Toplum, ss.185-216, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Firmalar Arası Değişim İlişkisi: Fasonlaşma ve Taşeronlaşma

Toplum ve Hekim, cilt.23, ss.243-253, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Küresel ve Yerel Aktörlerin Sosyal Güvenlik Sisteminin Dönüşümüne Etkileri

İktisat Dergisi, ss.42-47, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Güvenlik Sisteminin Dönüşümünü Etkileyen Aktörler

Tez-İş Dergisi, ss.64-67, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AB’de Türkiye’de Kadın Olmak: Eşitsizliğin Gölgesindeki Eşitsizlik!

İktisat Dergisi, ss.42-47, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Büyük ve Küçük Firmalar Arası İlişkilerin Bildiğimiz ve Bilmediğimiz Yönleri

İktisat Dergisi, ss.57-62, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeniden Yapılanmada KOBİ’ler: Sihirli Değneğin Sihirsizliği

İktisat Dergisi, ss.16-24, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İstanbul Gedikpaşa’da Ayakkabı Üretiminin Değişen Yapısı ve Farklılaşan İşgücü

Toplum ve Bilim, ss.118-138, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Reading Lifelong Learning Programs through Capital Accumulation: The Changing Concepts of Lifelong Learning in Turkey

8. International Conference on Critical Education (ICCE), Londrina, Brezilya, 25 - 28 Temmuz 2018

Değişen Türkiye’de Eğitim Sisteminde Değişim Sancıları

8.Maden Mühendisliği Eğitim Çalıştayı, Türkiye, 08 Kasım 2014

Bölgesel Gelişme ve Kalkınma Ajansları: Ne İçin, Kimin İçin?

TMMOB Sanayi Kongresi 2011, Türkiye, 16 - 17 Aralık 2011

Üretim Sürecinde Esneklik: Var ve Yok Ettikleri Üzerine Bir Çerçeve

3. İzmir Ulusal İktisat Kongresi, Türkiye, 29 Şubat - 02 Mart 2012

Ana Sanayi ve Fason Üretim

TMMOB Sanayi Kongresi 2007, Türkiye, 14 - 15 Aralık 2007

Dudullu Organize Sanayi Bölgesi’nde Makine İmalat Sanayiinde Alan Araştırması

TMMOB Sanayi Kongresi 2001, Türkiye, 30 Kasım - 02 Aralık 2001

Kitap & Kitap Bölümleri

Üretim Sürecinin Vazgeçilmezi Esneklik: Var ve Yok Ettikleri Üzerine Bir Çerçeve

Türkiye’de Esnek Çalışma, Özgür Müftüoğlu ve Arif Koşar, Editör, Evrensel Kültür, ss.17-42, 2014

Yerel Yönetimin Yeniden Yapılandırılması ve KOBİ Temelli Bölgesel/Yerel Dinamikler

Kapitalizm ve Türkiye II - Emek, Siyasal Yaşam ve Bölgesel Kalkınma, Fuat Ercan ve Yüksel Akkaya, Editör, Dipnot Yayınları, ss.361-388, 2005

Küresel Rekabetin Cazibe Merkezleri: Yerel/Bölgesel Dinamikler

Bölgesel Kalkınma Politikalar ve Yeni Dinamikler, Aylan Arı, Editör, Derin Yayınevi, ss.117-149, 2005

Üretimde Çözülme ve Tutunma Halleri

TÜSAM I.Sınıf Çalışmaları Sempozyumu - İşçi Sınıfının Değişen Yapısı ve Sınıf Hareketinde Arayışlar ve Deneyimler, , Editör, SAV Yayınları, ss.165-173, 2005